אאא

באחד מבתי הספר "בית יעקב לבנות" של החסידויות הגדולות, הפיצה המנהלת סרגל צניעות מיוחד המיועד לסייע לבנות ולהוריהן למדוד את אורך החצאית וכך לבדוק שאכן היא מתאימה לתקנון הצניעות של בית הספר.

לאורכו של הסרגל נכתבו הכללים הבאים: "הניחי את הרגל לתוך חור הגומי, הניחי את הגומי במקום כיפוף הברך מאחורנית ולאחר מכן  עמדי ישר מול המראה. על הבגד לכסות את הסרגל".

(מתוך טוויטר)
(מתוך טוויטר)
הגדלה

"כאמור ע"י השימוש בסרגל ניתן לבדוק את האורך הדרוש על מנת ולבדוק שאכן החצאית עומדת בכללי הצניעות הנדרשים".