אאא

מי אמר שהנציגים החרדים לא פועלים? במהלך השנה נשמעים לעיתים טענות רבות נגד נציגי הציבור אשר אינם פועלים מספיק לטובת הכלל והפרט ולא מבצעים את תפקידם כהלכה. מתברר כי דווקא בכל אשר לפועלם של נציגי הציבור בירושלים, התושבים מלאי תשבחות בכל נושא ועניין.

תושבי שכונת רמות ד' פרסמו בעיתון המקומי ברכה מיוחדת לנציג 'דגל התורה' סגן ראש העיר ישראל קלרמן שסייע ב... הורדת נעליים מכבלי החשמל.

תחת הכותרת "ברכות לראש משביר", כותבים התושבים: "לאיש האשכולות אשר ידיו רב לו בעשיה מרובה לצורך הכלל והפרט, העוסק בצורכי ציבור באמונה ומרבה כבוד שמים בפעילותיו הרבות, הרב ישראל קלרמן.

"שנענה לבקשתינו בערב חג הפסח הבעל"ט להוריד מכבלי החשמל את הנעליים התלויים שגרמו לאי נעימות רבה לתושבי השכונה הקדושה".

התושבים מאחלים: "נתפלל כולנו שיזכה לסיעתא דשמיא מרוה ויצליח בכל מעשה ידיו המרובות למען הכלל והפרט". על החתום: "המברכים בכל לב תושבי רמות ד'".

הנעליים (באדיבות המצלם)
הנעליים (באדיבות המצלם)