אאא

ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' המקובל רבי בניהו שמואלי הגיע השבוע להתפלל בציון האר"י ז"ל בבית העלמין בעיר צפת. אל הרב התלוו עוזרו ר' מרדכי חסידים ומשה חדיף, מקורבו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.