הראשל"צ הגר"ש עמאר  (צילום: שמעון בן זקרי)
אאא

מתקפה חריפה: הראשל"צ והרב הראשי לירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר יוצא נגד מכון 'צומת' ואומר כי הם מכשילים זקנים וגורמים להם לחלל את השבת. 

בשיעורו השבועי שמסר בסוף השבוע התייחס הרב עמאר לבעיות ההלכתיות -ל דבריו - בהיתרים ש'צומת' מעניקה לרמקולים וקולנועיות, מחלוקת שגרמה לקרע הגדול עם הרב האשכנזי של העיר הרה"ג אריה שטרן.

הרב פתח את דבריו ואמר: "בעוונותינו הרבים, קמים כל מיני אנשים שרוצים במגרת כביכול של 'הלכה', כביכול, להרוס את השבת. ממש, יותר ממה שהורסים אותה אלה שמחללים אותה".

"כמו אלה שעושים את הקולנועית הזו", המשיך הרב עמאר. "הוכחנו על מישהו שהשתמשו בסדר, (ליל הסדר) ברמקול של 'צומת'. אסרנו, וב"ה בא וקיבל עליו וכו'. אבל מה הייתה תגובה של אותם רבנים? שאני שונא אותם ורודף אותם. מפני שאני אומר הלכה אני שונא אותם?".

הרב עמאר סיפר כי נתן אישור למכשירים של 'צומת' לגורמי ביטחון ובתי חולים. "אם אני אומר אדם שהוא עושה עבירה אז אני שונא אותו?". הרב המשיך והאשים את אנשי 'צומת' כי הם "מכשילים אנשים זקנים, שכל ימיהם שמרו שבת והוא מביא אותם לחילול שבת. 'לא יאבה ה' סלוח לו'". 

לדבריו: "מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל חתם בכתב ידו, חתום על הפסק שלי שכל זה אמת וצדק. דברים ברורים בכתב ידו. והוא הולך לפרסם שהרב עובדיה יוסף מתיר". 

הרב עמאר הזכיר את הטענה של 'צומת' כי ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך מתיר את הקולנועית: "הוא אומר שהרב שטרנבוך מתיר. שאלנו את בנו, הוא הלך לביתו והוא זעק 'חילול שבת, אני מתיר דבר כזה?', אותו דבר הוא כותב על רבנים אחרים, אבל הם לא איתנו, הם נפטרו. הוא יכול להגיד שגם המהרש"א והרמב"ם מתירים את הקולנועית שלו". 

"אדם רוצה להכשיל הרבים. עושה רמקול כדי שישמעו דרשה בשבת. זה דרשה? זה דרסה. דורסים את השבת, מחללים את בית הכנסת", תקף הרב עמאר. "אוי לה אותה בושה, יותר טוב להם שלא יתפללו בכלל, אפילו בכיפור. שישבו בבית, יתפללו ביחיד, ולא יבואו לחלל שבת או בקולנועית".

הרב עמאר המשיך ואמר כי "יש עגלות שדוחפים (כיסא גלגלים. י"כ), ואם לאו - אז שלא יבואו. לא יתפלל כל ימיו ולא שבת אחת עם קולנועית. לא יתפלל כל ימיו ולא יחלל שם ה' ושם השבת ברמקול הזה שכולו טמא, אבי אבות הטומאה, גם הוא וגם הקולנועית הזו". 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב חזר והדגיש: "זה חילול שבת. אני לא מפחד מהם, הם רדפו וכתבו עלי כל מיני דברים, מי אני ומה אני? יכתבו שאני הבל וריק, כל זה אמת. שירמסו ושלא יירמס כבוד שמיים חס ושלום. שבת תעקר ועל זה נעשה כבוד שלנו?". לדבריו: "את מי הם מפתים? זקנים. מסכנים, צדיקים וקדושים שמימיהם לא חללו שבת. עכשיו יתחילו לחלל שבת. זה כואב עד עומק הים". 

האזינו למתקפה באדיבות רדיו 'קול ברמה'.

הרב ישראל רוזן,  ראש מכון 'צומת', מסר בתגובה: "הרב עמאר כתב קונטרס לפני כ-4 שנים כנגד הקלנועית והרמקול השבתיים של מכון 'צומת', מבלי ששמע כלל הסברים אודותיהם. מרבית דבריו היו האשמות בהיתר איסורי דאורייתא ודרבנן ומיעוטן היה קשור ב'מדיניות הלכתית' כמו אוירת השבת, מדרון חלקלק וכד' (טענות 'מדיניות' אלו מקובלות עלי כחשובות, ואם לדין יש תשובה).

"40 הערותיי 'על הגליון' לא זכו כלל למענה, ומהם ניתן להבין שהרב איננו מכיר את המציאות הטכנית כלל ועיקר. הרב סירב בעקשנות להיפגש ולקיים 'שמוע בין אחיכם', ואף אסר על ה'מדען' (שהוזכר בגוף התשובה כמקור המידע) להיפגש עמי לליבון הנושא העובדתי.

"בתנאי דיון-לא-דיון כאלו נמנע ממני להעיד בפני הרב כי אחד מח"כי ש"ס הבולטים (לשעבר) קיבל היתר מהרב עובדיה יוסף לקלנועית שבתית עבור בן משפחתו (וביקש לשמור על חסיון). לא יכלתי גם לדווח לו על היתר שקיבל חסיד 'תולדות אהרן' בירושלים מראב"ד העדה החרדית הרב משה שטרנבוך להשתמש בציוד זה, וכן הרבנים שפירא ואליהו ונוספים. את כל אלו הכתים הרב עמאר כתומכים בחילול שבת מדאורייתא".