אאא

במלאות שלוש שנים לפטירת הגאון רבי יעקב יוסף זצוק"ל, בנו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, וראש מוסדות 'חזון יעקב', תתקיים מחר (שני) עצרת התעוררות בבית מדרשו 'בורכוב' בשכונת הבוכרים בירושלים.

בין הסופדים ינאמו ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון חכם משה צדקה, ראש ישיבת 'כף החיים' הגאון רבי יעקב חיים סופר, ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' הגאון רבי בניהו שמואלי, בניו וחתניו.

כאמור, העצרת תקיים בבית מדרשו 'בורכוב' בשעה 18:30. בני משפחתו ותלמידיו יעלו לקברו בהר המנוחות למחרת בשעה 10:00 בבוקר.

במודעות שפורסמו בימים האחרונים נכתב בין היתר: "במלאות שלוש שנים לפטירתו של רבינו הגדול מקים עולה של תורה בארץ ובגולה אשר העמיד תלמידים הרבה ועשה סייג לתורה, יחיד בדורו במידת האמת, לחם מלחמתה של תורה בעוז ובגבורה, הרביץ תורה קרוב לחמישים שנה במסירות נפש, מגדולי הפוסקים בדורנו, מורינו ורבינו ועטרת ראשנו הגאון הגדול רבי יעקב יוסף זצוק"ל".