אאא

במהלך הראיון שהעניק יו''ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני לעיתון משפחה ובו תקף את התנהלותה של סיעת אגודת ישראל, תהה גפני בקול האם השר ליצמן מקיים גם את הוראת רבו מרן בעל הפני מנחם מגור זצ"ל לפיה על נציג ציבור לכהן אך ורק במשך 2 קדנציות ולא יותר מכך.

כיכר השבת בדק אם גפני צדק בטענתו, מתברר שחלקית. אכן ניתנה הוראה שכזו, אולם לא ע"י מרן בעל הפני מנחם מגור אלא ע"י מועצת גדולי התורה של תנועת אגודת ישראל.

מסמך ההחלטות מכינוס המועצת שהתכנסה בשנת תשמ"ד לפני 32 שנה עליהן חתמו מרנן כק האדמו"רים בעל הלב שמחה מגור, בעל הישועות משה מויז'ניץ, והאדמו"רים מערלוי ומסאדיגורא זצ"ל הגיע לידי "כיכר השבת" ונחשף כעת.

ההחלטות מתייחסות לענייני התקציבים למוסדות התורה ובסעיף ד' נכתב: "לאחר דיון נוקב בבעיית הרוטציה בו הושמעו הצעות שונות חזרה המועצת וקבעה לחברי הכנסת בעבר בהווה ובעתיד כי על מי ששימש כחבר כנסת שתי קדנציות לא יוכל להיבחר לקדנציה נוספת".

בסעיף ה' נכתב כי "המועצת קוראת לקירוב ושילוב כל החוגים של היהדות החרדית באגו"י ובפרט עדות המזרח".

שאר החלטות המועצת מעידות כי במהלך שלושת העשורים האחרונים לא השתנה דבר במדינת ישראל וגדולי האדמו"רים שוב מתריעים כנגד חילולי השבת בפרט בעיר פתח תקווה הנעשים ע"י חברות אגד ודן, כמו כן דורשים חברי המועצת כי כל עניני הגיור במדינת ישראל יהיו רק על פי ההלכה היהודית המסורה בידינו מדור דור. בנוסף, מוחים נגד חילולי הקברים וחיטוטי שכבי ובפרט בעיר טבריה וקוראים להפסיק כל פגיעה בקברי הקדמונים.

לדברי הסטוריונים פוליטים, מטרת ההחלטה שהתקבלה ברוב של שבעה חברים היתה למנוע מחברי הכנסת מנחם פרוש ושלמה לורנץ לרוץ לקדנציה נוספת.

יצוין כי גם האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' צירף את חתימתו להחלטה של המועצת אותה הוביל בעל ה'לב שמחה'.