אאא

כל מנהל ישיבה, תלמוד תורה או עמותת צדקה שבנשיאות גדולי ישראל, יודע שצריך לשמור על קשר טוב עם בני הבית ומקורביהם של גדולי ישראל. אמנם בסופו של דבר הכל נחתך על פי הוראתם הברורה של מרנן גדולי הדור, אולם קשר הדוק עם אחד המקורבים אף פעם לא הזיק לאף אחד.

יתירה מכך, במקומות רבים חשוב לדעת להקפיד דרך מי לא לפעול ולהשפיע, לא פחות מאשר דרך מי כדאי כן להפעיל השפעה זאת, בשל הפוליטיקות הפנימיות והרגישויות השונות.

בארגון "בית לחם יהודה", ביקשו לקבל את ברכתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי. לצורך כך פנה נציג מטעם הארגון לאחד מבני הבית בבקשה ואכן הדבר יצא אל הפועל. אלא שלאכזבתם של אנשי הפרסום, סירבו בעיתון "יתד נאמן" לפרסם את הידיעה על קבלת הברכה.

בארגון הופתעו ולאחר בירור הדברים הבינו כי לא פנו דרך הגורם המוסמך לקבל את הברכה, ולפיכך קיימת בעיה משום שהדבר נעשה ללא אישור מתאים.

לאחר מספר ימים, מצאו ב"בית לחם יהודה" את הדרך להגיע לגורם אחר בבית הנחשב לבעל שליטה משמעותית יותר, או אז התקבלו לברכה ולתמונה כשלמחרת התנוססה הידיעה בעיתון.

בארגון מסרבים להגיב רשמית, אולם גורמים בו טענו כי הם "נכנסו שוב לקבל את ברכת מרן רק לאור העובדה שביקשו לשמוע באופן ברור את דבריו המדוייקים. כל השמועות האחרות הינן חסרות בסיס ומקורן באנשים אינטרסנטים שמבקשים להוציא את דיבת הארגון רעה" כך לדבריהם.