אאא

במהלך 68 שנות קיומה של מדינת ישראל התלבטו תמיד רבים מגדולי ישראל המתנגדים במישור האידאולוגי לציונות כיצד לנהוג ביום בו הם מכובדים לכהן כסנדק בברית מילה המתקיימת בבית מדרשם. 

מצד אחד, על פי ההלכה אין אומרים תחנון במניין בו נערכת לאחריו מצוות ברית המילה, אך מצד שני קיים החשש של "מה יאמרו" ולהוציא מלבם של הטועים שיבקשו להוכיח כי בשל השמחה על יום העצמאות והקמת המדינה לא אמרו את ה"תחנון".

היום בשעות הצהריים התקיימה ברית מילה במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ששימש בה כסנדק, אולם למרות זאת אמרו את התחנון בתפילת מנחה שהתקיימה מייד לאחר מכן. יצויין כי כך נוהג גם מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי בבריתות המתקיימות בתאריך ה' באייר.

בתוך כך, ראש ישיבת קריית מלך הגרש"י בורנשטיין נשאל אמש בהיות שהיום ישמש כסנדק, ועל פי ההלכה לא אומרים תחנון, ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי נוהג שביום זה אומר תחנון אף כאשר משמש כסנדק, ואם כן האיך לנהוג? והכריע הרב בורנשטיין שקודם התפילה יכריזו שהיום לא אומרים תחנון עקב סנדקאות.

הבוקר, התקיים במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מעמד התחלת הנחת תפילין לבן בנו הגאון הרב שרגא שטיינמן, נכדו חביבו של מרן. מרן ראש הישיבה ועשרות המתפללים במקום ברכו בחמימות את חתן הבר מצווה ואת אביו.