אאא

שרת המשפטים, איילת שקד, תביא בקרוב לממשלה הצעת מחליטים להקמתו של צוות מיוחד שיבחן את נושא קבוצות הרכישה. ההצעה הממשלתית מגיעה בעקבות פרשת ענבל אור וקריסת חברת אור סיטי נדל"ן שעסקה בארגון קבוצות רכישה של דירות. ההצעה נמצאת בימים אלה בשלבי גיבוש אחרונים ובמרכזה הקמת צוות שבראשו יעמוד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, שיבחן את ההיבטים השונים בתחום קבוצות הרכישה וכן ימליץ על ההסדרת הנושא בחקיקה ככל שימצא זאת לנכון.

ההצעה עוסקת במגוון נושאים ובהם החובות שיש להחיל על מארגני קבוצות, הצורך בהסדרה חוקית של העיסוק בארגון הקבוצות, הטלת חיובים לפי חוק המכר על המארגנים, ליווי פיננסי של פרויקטים, הבטחת הזכויות של המתקשרים בקבוצות רכישה בכל מה שקשור למועד מסירת הדירות וטיב הבנייה עצמה, נושא טיב זכויות בקרקע של המתקשרים בקבוצה עד להשלמת הרישום שלהם על הדירה והבטחת זכויות המתקשרים לאורך כל התהליך.

על פי ההצעה, הצוות יגבש המלצות בתוך 60 יום ויגיש אותן לשרת המשפטים, שתוכל בהתאם לקדם חקיקה בנושא. ההצעה תגובש בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ובראשם משרד השיכון והיא כאמור נולדה על רקע פרשת ענבל אור שבה התברר כי רוכשי דירות רבים נותרו לא מוגנים ובלא מענה.