אאא

לקראת ימי הקיץ, נשא האדמו"ר מדז'יקוב שיחת מוסר וחיזוק בפני תלמידי הישיבות בני החסידות, במהלכה קרא בפניהם להסיר את משקפיהם בעת ההליכה ברחוב, זאת בכדי שלא להיכשל במראות אסורות.

"הנהגנו אצל בחורי החסידות להסיר את המשקפיים בעת ההליכה ברחובות העיר. ברוך ה' רואים פירות לטובה, בחורים לא רק שאין בושים בדבר, אלא יש בהם 'גאוה דקדושה'. ומיד בצאתם לרחוב אפילו ליד הישיבה מסירים את המשקפיים, ונוספה עליהם קדושה וטהרת הנפש", אמר הרבי.

על פי הדיווח בעיתון "בקהילה" הוסיף האדמו"ר "מכאן תצא קריאת קודש שגם האברכים ישתדלו לאמץ הנהגה זו. ואפילו אם ינצל האדם מהבטה אחת שלא כרצון הקב"ה הכל כדאי כי הרי כל ראיה היא איסור בפני עצמו".

הרבי ציין כי בעקבות התקנה לבחורים הייתה משפחה מבני הקהילה שנסעה יחד להתארח בחג הפסח ובנם הבחור הודיע שאינו מצטרף לנסיעה זאת בשל רצונו לשמור על העיניים ושלא להיכשל במראות אסורות.