אאא

הגרש"א שטרן, רב מערב ב"ב ומחשובי הפוסקים, מגדולי תלמידיו של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל, עבר בימים האחרונים ניתוח על מיתרי הקול בהרדמה מלאה, זאת בשל יבלות שהיו לו במיתרים והפריעו למסירת השיעורים.

לאחר הניתוח אסרו הרופאים על הרב שטרן הידוע בקולו הרם והייחודי לדבר במשך שבועיים עד להחלמה מלאה. הרב שוהה להחלמה בעיר צפת ומקדיש את יומו ללימוד תורה. לטענת הרופאים, כשישוב לאיתנו קולו ישתנה וישתפר לטובה.