אאא

במוצאי שבת התקיים מעמד הוצאתם לאור של הספרים, "תורת ראשי הישיבות" על מסכת נדרים, ו"אורחות צדיקים" ע"י מכון "שערי מוסר", בבית הגר"ש אוירבך שבשכונת שערי חסד בירושלים.

במעמד נכחו בין היתר גאב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה וייס, הגאון רבי אשר דויטש מראשי ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך שמואל דויטש מראשי ישיבת קול תורה, הגרמ"י שלזינגר ראש ישיבת קול תורה וחבר המועצת מטעם דגל התורה, הגרי"י בורדיאנסקי משגיח ישיבת קול תורה, הגר"מ שמידע ר"י גרודנא, הגאון רבי יעקב כהן, הגאון רבי משה אלישיב, הגר"מ ברנסדורפר, ועוד רבנים.

בסיום המעמד, החל גאב"ד העדה החרדית בלימוד הש"ס לעילוי נשמת הגאון רבי מאיר סולוביציק זצ"ל במעמד בניו וחתנו שנכחו במקום.

הגר"ש אוירבך פתח את דבריו בכך שנאמרו פה כבר דברים ע״"י גדולי ישראל והם אינם צריכים חיזוק. "זהו זמן שבו נספו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה, ממילא זה זמן של בין אדם לחבירו וזהו זמן מיוחד לתורה שמתכוננים לקבלת התורה, לומדים מכך שאין תורה בלי מוסר ובלי נשיאת עול עם חבירו".

הגר"ש סיים בסיפור של בעל ה'דברי חיים' מצאנז על בעל ה'קצות החושן'. בעל הדברי חיים הסביר מדוע זכה בעל הקצות החושן שספרו יהפוך לנכס צאן ברזל בעולם התורה ויתפרסם בכל העולם, הדברי חיים ענה כי 'קודם כל מדארף מאן זאגן אז איז וואס איז זייער גיט' (קודם כל הספר התפרסם בגלל היותו ספר טוב) והסיבה הנוספת אמר הדברי חיים בשם תלמיד של בעל הקצות שסיפר לו כי מתחת לביתו של בעל הקצות היה מרתף, ובכל פעם לפני שיצא מביתו למסור שיעור לתלמידיו היה יורד למרתף, אותו תלמיד התחבא שם וראה כי בעל הקצות נשכב על הריצפה ובדמעות שליש חזר על הפסוק 'ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי ותשא בריתי על פיך', כך במשך חצי שעה ויותר, ואז היה קם ויוצא אל שיעורו.

הרב אוירבך הסביר כי אמנם אנחנו רחוקים מהמושגים הגבוהים האלה אבל כדי שנבין מה זה 'קצות' ואיך מגיעים לדרגות כאלה בתורה, זה רק עם תורה עם מוסר.