ראש ישיבת פוניבז' במסע בזק בליקווד. צפו
(באדיבות המצלם)

בכינוס מיוחד שהתקיים בליקווד בהשתתפות מאה נגידים, השתתף ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראשי ישיבת ליקווד הגאון רבי ירוחם אולשין, הגאון רבי דוד שוסטל והגאון רבי מלכיאל קוטלר.

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי נסע למסע בזק לארה"ב למטרת סיוע למוסד תורה הנמצא בקריסה כלכלית קשה ושהה בניו יורק 12 שעות ומיד ישוב ארצה להמשך סדר יומו ומסירת שיעוריו.

אל הגרב"ד נלווה נכדו נאמן ביתו הרב ירוחם ברמן ומספר מצומצם של מקורבים שוהים כבר מספר ימים בארה"ב לצורך הצלחת הנסיעה ומטרתה.

הגרב"ד צפוי לשוב מהנסיעה ביום שני בשעה 20:00 בערב כשעה לאחר נחיתתו של הגרב"ד, כבר צפוי למסור את שיעור קדשים הראשון לזמן זה.

הגר"י אולשין אמר בדבריו כי "זכינו שראש ישיבת פוניבז' הגיע מיוחד אלינו, זה חיזוק לכלל העיר ולישיבה, בדור יתום זה לא נותרו לנו הרבה תלמידי חכמים, ראש הישיבה הוא תלמיד חכם אמיתי, הוא שר התורה, וזכה להעמיד אלפי תלמידים במשך עשרות שנים, כולנו נתחזק בכבוד התורה כדי שהתורה תגן עלינו במצבים הקשים בו אנו נמצאים, תורה מגנא ומצלא רק כשמכבדים אותה ואת התלמידי חכמים וכולנו צריכים להתחזק בכבוד התורה וכבוד גדולי ישראל".