אאא

במחלקת הרבנות הראשית יוצאים באזהרה לציבור, בשל חשש כי חבורת מסוימות משווקות 'נפות חשמליות' עם הכשר, הציבור רוכש ומנפה, ולמעשה אוכל תולעים כאשר הנפות כלל לא קיבלו את הכשר הדרוש ומדובר בזיוף.

ב"עדכון מיוחד" שפורסם היום (שני) מטעם מחלקת הכשרות ברבנות הראשית נכתב כי: "בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדרישה לשימוש בנפות חשמליות הבאות להקל על הצרכן הביתי את ניפוי הקמח המוחזק כנגוע.

"לאחרונה עולה כי קיים חשש לכך שחלק מהנפות החשמליות הקיימות בשוק לא רק שאינן עומדות בסטנדרטים ההלכתיים אלא אף מוצגות כמאושרות מבחינה הלכתית ע"י גופי הלכה ומדע ידועים וזאת ללא שיש בידי בעליהם כל כיסוי כך שהציבור העושה בהם שימוש מוכשל מאחר והניפוי לא נעשה כדין".

עוד נכתב: "אגף הכשרות הארצי ברבנות הראשית לישראל קורא לציבור לוודא קודם רכישת הנפות החשמליות מול הגופים ההלכתיים המאשרים אותם , כי האישורים המוצגים על גבי האריזות אכן תקיפים".