אאא

שעות לאחר שחרורו מהמעצר הגיע משה חזן, תלמיד ישיבת "שערי תבונה", שנכלא בגין עריקות מצה"ל, לאחר שנעצר באילת, למעונו של הגאון רבי ציון בוארון, מבכירי הדיינים הספרדים. 

חזן הגיע כשהוא מלווה באביו, ונועד עם הרב בוארון במשך שעה ארוכה. במהלך השיחה חיזק הרב את הבחור.

הגר''צ בוארון פתח את דבריו ואמר כי ''המצב לא פשוט עת צרה היא ליעקב...''. בהמשך דבריו עורר ואמר כי ''כל המכללות שפותחים ללמד נשים פה ללמד נשים שם, וגם בסמינרים של 'בית יעקב' נעשה כעין שירות לאומי לצערינו, ואנשים לא מבינים שזה נכנס מהדלת האחורית, מלבד מה שזה פוגם בצניעות של המשפחות, זה נורא. ובכל העיתונים נותנים יד ומפרסמים בואי תלמדי, בואי בואי כל מיני פיתויים, ה' ירחם''.

לאחר מכן ביקש שהציבור ישיר את הפיוט ידיד נפש, כשהוא אומר ש''ברוך השם הבחור זכה למשפחה של תורה משפחה חזקה שתומכת בו וזה עיקר, כמו שכתוב ''כי מראש צורים הראנו ומגבעות אשורינו'' צורים זה האבות וגבעות זה האימהות''.

לסיום אמר לבחור כי "כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ' קיבלת עליך עול תורה ואין לך מה לפחד ואין בזה ספק ואפילו אם יש עליו עול מלכות 'מעבירים ממנו' כמו שכתוב - ואין דבר נעלה יותר משקיעות בלימוד התורה" וסיים בברכה שיזכה להקים בית של תורה בקרוב.

כזכור, במהלך התקופה בה שהה בכלא נערכו בכל רחבי הארץ הפגנות סוערות שאורגנו על ידי הוועד להצלת עולם התורה של הפלג הירושלמי.