אאא

סיעת "זהות יהודית" חוזרת לקואליציה העירונית בחדרה, זאת לאחר שנחתם הסכם מחודש בין נציגי הסיעה לנציגי ראש העירייה צביקה גנדלמן, שבמרכזו הבטחה על שמירת השבת בפרהסיה ועמידה עקרונית כנגד השינויים שיפגעו בסטטוס קוו בעיר.

יו"ר הסיעה מלכיאל אלבז אומר כי "אחנונ מקווים שעם חזרתנו לקואליציה נפתח דף חדש עם ראש העירייה, אנו נדאג להמשך שמירת הסטטוס קוו בעיר, חזרנו לקואליציה כדי לשמור על קדושת השבת והמשך פיתוח התרבות התורנית בעיר".

בהודעה שפורסמה מטעם הסיעה נאמר כי "יו"ר הסיעה יכהן כמשנה לראש העיר" וכי "התפקידים והתיקים הבאים יהיו של הסיעה: מחזיק תיק התפעול, משנה למחזיק תיק החינוך, יו"ר ועדת כספים, סגן יו"ר ועדת הנחות במיסים, יו"ר ועדת ביטחון, דירקטור בעמותה לתרבות הפנאי (על"ה), דירקטור בחברה הכלכלית ובנוסף - הסיעה תקבל תקציב לפעילות תרבות תורנית".

כזכור, "זהות יהודית" בראשות צפריר ביטון קיבלה שלושה מנדטים בבחירות האחרונות. לאחר כשנתיים בקואליציה, עזבה הסיעה בסערה את הקואליציה לאחר חילוקי דעות עם ראש העירייה גנדלמן, במרכזם על רקע הניסיונות להעביר חוק עזר עירוני שהיה פוגע בסטטוס קוו של שמירת השבת בפרהסיה.

הסיעה הצליחה למנוע את החוק בהסכם כולל בין כלל הסיעות הדתיות בעיר בסיוע יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שעמד בחזית המערכה ואף שלח מספר פעמים למקום את מנהל המחלקה המונציפלית מנחם שפירא כדי לגבש את הנושא.

יצוין כי אלבז השתתף בוועידת "דגל התורה", שנערכה במלון ציפורי בכפר שם ייצג את סיעת "זהות יהודית" ועדכן אודות האתגרים והפעולות הנעשות בעיר תוך ביצור חומות השבת והדת בעיר.