מרן רבי חיים קנייבסקי
מרן רבי חיים קנייבסקי (צילום: דוד זר)

בימים אלו מתאבל עם ישראל על מותם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, ומשתדלים לתקן ולהשתדל יותר לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך.

בגליון "דברי שיח" מובא מעשה מאלף על מרן הגר"ח קנייבסקי שאירע בחודש האחרון, ממנו ניתן להשכיל וללמוד את ההנהגה הראויה בין אדם לחברו.

"היה זה באחד הימים בהם ישב ועסק בכתיבת חידושי תורה במחברת מיוחדת, מרן היה שקוע בהבנת אחד המפרשים ולבאר על פי זה כמה סוגיות עמוקות. כמה וכמה ספרים היו פתוחים כשעליהם פרושה המחברת לרווחה, העט פתוח והיד רושמת..." מסופר בגיליון.

"אל החדר נכנס אב מהצפון עם כמה מילדיו, האב הגיע כדי לבקש ברכה פרטית לאחד הבנים וכן שאלה עבור האחר, מרן שר התורה היה שקוע בתלמודו, וכרגיל. כעבור כמה רגעים הרים את עיניו הביט בהם, שמע את הדברים וענה מה שענה ובירך. בסיום הברכה, לא הבחין אחד הילדים ומבלי משים לב, הזיז כוס משקה שעמדה בסמוך, וזו נשפכה היישר על הספרים ועל המחברת... הילד אפילו לא הבחין במה שעשה, ויצא בשמחה.

"מרן הבחין מיד במה שקרה אך לילד לא אמר מאום. מילה וחצי מילה ! הוא הביט בכל עמלו ויגיעו שנתכסה כעת בשכבה של מים, ואמר לבני הבית, דבר ראשון, להוציא את הספרים שלא יהיו מונחים בבזיון במים, ואחר כך לנסות לייבש את המחברת. ואכן כעבור זמן התייבשה המחברת ובחסדי ה' לא היה נזק".

"סביר להניח - כי הרבה אנשים היו דבר ראשון גוערים בשופך, ומצערים אותו ומביישים אותו, ואח"כ מביטים לראות מה הנזקים... אך מרן שר התורה קיים בעצמו אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח, ועל ידי כך זכה שלא אירע לו בסופו של דבר שום נזק" נכתב.