אאא

בסביבתו של גאב"ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס יצאו בימים האחרונים במתקפה חריפה נגד נגד המוסד לילדים "טוב ירושלים" הפועל בבית שמש. הסיבה למתקפה היא בניה שמתבצעת בימים אלו עבור המוסד על גבי שטח שנרכש מעיריית בית שמש.

במסגרת המאבק, הופצו פשקווילים נגד ראשי הנהלת המוסד החינוכי שרכש שטח מהעירייה עבור בניין תלמוד התורה. המאבק בבית הספר יצא לדרך בין היתר בברכתם של הגאונים הרב יהושע רוזנברגר והרב מאיר הלר המזוהים עם הפלג היותר שמרני בעדה החרדית. מנגד, חבר בד"ץ העדה החרדית הגאון רבי אברהם יצחק אולמן משמש כנשיא תלמוד התורה. בנו, אגב, מנהל את המוסד.

בתחילת השבוע התכנסו חברי בד"ץ העדה החרדית לישיבה מיוחדת בה דנו אודות השטח השנוי במחלוקת, וקבעו כי מאחר והנהלת תלמוד התורה רכשה את השטח מהעירייה בכסף מלא כפי שעשו מוסדות אחרים המזוהים עם העדה החרדית - ניתן לאפשר להם להשתמש בשטח.

במכתבם כתבו חברי הבד"ץ כי הם מתירים למוסד להמשיך בבניה: "וחפץ ה' בידם יצליח ויזכו לברך על המוגמר בשעטו"מ וחלילה להפריע או להזיק למוסד או לבנייה בשום צורה שהיא". על המכתב חתמו חברי הבד"ץ, בראשם הגאב"ד הגרי"ט וייס - זאת למעט הגאון רבי יהושע רוזנברגר מבית שמש.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עם זאת, היום, פורסם מכתבו של הגאב"ד למנהל תלמוד התורה, בו הוא מודיע כי המכתב עליו חתם בטל ומבוטל ואין להשתמש בו עוד, זאת מאחר שאחד מחברי הבד"ץ - הרב רוזנברגר - לא חתם על המכתב.

גורמים בעדה החרדית טענו כי "מעולם לא היה מושג כזה שהגאב"ד יבטל חתימה לאחר שכל חברי הבד"ץ בראשות הגאב"ד והראב"ד חתמו עליו". לדבריהם: "הגאב"ד עצמו הרי חתם על המכתב בשעה שראה שהרב רוזנברגר לא חתם. מה קרה לפתע שהחליט לבטל את חתימתו?".

לדברי הגורמים: "הדבר עלול להשליך באופן ישיר גם על המאבק בין הגאב"ד והראב"ד בפרשייה הידועה במתחם גולובנציץ בבית שמש, כאשר ארגון אתרא קדישא פרסם חדשים לבקרים את מכתב הבד"ץ והגאב"ד על מתחם גולובנציץ, מכתבים שהראב"ד סירב לחתום עליהם. כעת, עם פרסום מכתבו העכשווי של נשיא אתרא קדישא וגאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס לפיו אין תוקף למכתב הבד"ץ כאשר אחד הדיינים לא חתום עליו - באותה מידה גם אין שום תוקף למכתב הבד"ץ בפרשת גולובנציץ, מכיון שהגר"מ שטרנבוך לא חתם עליו".