אאא

היום (רביעי) נערכות הלויותיהם של הנגידים הרה"ח רבי יצחק רוזנברג והרה"ח רבי חיים פרנס ז"ל, שטבעו אמש באסון הנורא בחופי מיאמי.

מסע הלוויתו של הנגיד הרב רוזנברג ז"ל יצא מהיכל בית המדרש של החסידות בשכונת וילאמסבורג, אותו תרם ושנבנה בתוך שבועיים ימים לאחר בקשת האדמו"ר. ראשון הספיד הגאון רבי מאיר צוויבל שהזכיר את מעלותיו של הנגיד הגדול שהיה תומך צדקה וחסד מתוך צניעות וללא כל בקשת תמורה.

לאחר מכן נשא הספד נאמנו וידידו של הנגיד ר' חיים פרידמן, שהיה יד ימינו של המנוח. בקול בוכים הוא תיאר את הקשר ההדוק שהיה ביניהם עוד מאז שלמדו יחד בישיבה ולאחר מכן כשפתח את העסק. הוא תיאר כיצד ביקש תמיד להעסיק יהודים חרדים במפעליו על מנת לתת להיימישע אידן פרנסה. "הוא היה כולו למען הכלל" זעק הרב פרידמן שהיה הממונה על חלוקת הצדקות של הרב רוזנברג ז"ל.

הדיווח על האסון בארצות הברית (צילום: NBC6)

לאחר מכן, הספיד הרב אברהם שלמה כץ, משגיח ישיבת "נזר התורה" שסיפר שכשפתח את הישיבה ר' יצחק נתן להם מקום בתוך המפעל על מנת שיוכלו לשבת וללמוד תורה.

את ההספד המרכזי נשא הרה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, רב הקהילה ובנו של האדמו"ר שדיבר בקול בוכים, "למה השם עשה לנו ככה? על כל אחד לחשוב מה עליו לתקן במעשיו ולעשות תשובה" אמר.

בהמשך נשא דברי מספד הרב הרצקה צוויבל, ראש הכולל שדיבר באריכות על הקשר והקרבה בין המנוח לאדמו"רי סאטמר לדורותיהם ושעמד תמיד לימינם. לאחר מכן דיבר בנו של הנגיד הרב אריה לייב רוזנברג שסיפר על הקשר החזק של אביו ז"ל עם המוסדות של סאטמר בארץ הקודש. "הוא ממש מסר את נפשו למענם". בהמשך הספיד בנו רבי יעקב רוזנברג שנפרד מאביו בקול בוכים ובדמעות שליש.

אחריו הספיד הרה"צ רבי בעריש מייזליש, רב קהילת סאטמר בבורו פארק שהאריך על המסירות הגדולה של הנגיד למען עולם התורה והישיבות. בהמשך הספיד הרב אברהם צבי וואזנר רב קהילת סאטמר במונסי ששיבח את יראת השמיים הנדירה של הנגיד שלא זז ללא רשות מרבו בכל צעד ועניין. בהמשך נשא דברי מספד הרבי מדינוב שתיאר את אישיותו המיוחדת של רבי יצחק שסייע לכל אחד ללא בדירה וחקירה מתוך אהבת חסד אמיתית. יותר מאוחר יגיע מסע ההלוויה לקריית יואל שם יספידו האדמו"ר מסאטמר.

בסאטמר מציינים עובדה מדהימה, כי ההספד ייערך בהיכל בית המדרש המיועד ללימוד תורה - אותו תרם הנגיד המנוח, ומזכירים שבעבר היה במקום אולם שמחות, שבדיוק בתאריך ט' באייר לפני 19 שנה החליט להופכו למקום תורה. כעת, 19 שנה לאחר מכן, יספיד אותו הרבי בדיוק באותו מקום אותו תרם.

במקביל נערכה בקריית יואל הלוויתו של הנגיד רבי חיים פרנס, האדמו"ר מסטראפקוב קריית יואל, כאשר הרבי מסאטמר השתתף בה באופן אישי והספיד אותו כשהוא מתאר אותו כ"שילוב נדיר של תורה וגדולה לצד עשיית חסד וצדקה".