אאא

האדמו"ר המהר"א מסאטמר ספד הערב (רביעי) בהלווית מקורבו איש העסקים החסידי הרב יצחק רוזנברג ז"ל, שנהרג באסון הטביעה בחופי מיאמי. במהלך דבריו, התייחס הרבי לעובדה שרוזנברג עמד לצדו גם בשעות הקשות ביותר, וגם כאשר שילם מחיר אישי בעקבות כך.

הרבי התחיל את הספדו וציטט את המדרש לפיו "לפני פטירת משה רבינו הראה לו הקב"ה דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו". הרבי הקשה "מדוע הראה הקב"ה למשה פרנסי ישראל?" והשיב ש"אי אפשר למנהיג ישראל לעסוק במלאכת הקודש בלי שיהיה להם פרנסים לצידם".

"כאשר זקני הרה"ק בעל הקדושת יו"ט מסיגוט הספיד את ראש הקהל של העיר סיגוט ר' משה אריה פריינד ז"ל, אמר 'ר' משה ארי' האבא בעולם העליון (היטב לב ז"ל) מחכה לך למעלה ויכיר לך טובה'. גם ר' יצחק, שהיה קשור בלב ונפש לדודי ז"ל רבינו יואל ואח"כ לאבי בעל הברך משה זצ"ל, הם בטח מחכים לך ר' יצחק למעלה. צדקתו עומדת לעד. כל מה שעשה בלב ובנפש לאבי ז"ל בכל השנים בגופו ובממונו, ואחר כל נשאר איתי ועבר על זה צרות רבות והרבה עגמת נפש על ידי אינשי דלא מעלי".

"הוא בכוחו ובגברתו אסף את כולם והקים את הקהילה מחדש בווילאמסבורג, בית המדרש, מקוואות, היכלי התורה, תלמוד התורה ובית החינוך לבנות. כל הזכויות שיש לאנשי שלומנו בקהילה הן בחו"ל והן בארץ הקודש וכל הדברים הקדושים שיוצא מזה - הכל בזכותו". 

האדמו"ר התייחס להיכל התורה בו נערך ההספד ואמר כי "המנוח זכה להקים את היכל התורה הזה בו יושבים אלפים מידי יום ולומדים תורה, בעלי בתים, אברכים, בחורים, זקנים ונערים. עכשיו בעזרת השם נרחיב את ההיכל הזה לרווחת הלומדים לשמו ולזכרו. גם בתוך הבנין בו שוכנו מפעליו הוא אכסן באכסניה של תורה 3 סניפים של ישיבות קטנות עם מאות בחורים. זו אבידה גדולה שאין לה תמורה, נשתקעה חמה שלא בעונתה באופן טראגי שכזה".

האדמור נאנח מעומק לבו וזעק: "אוי ווייי אוי וויי", וציין כי "האסון הנורא זיעזע לב כל כלל ישראל בכל העולם, צדק לפניו יהלך, כל הצדקות הרבות שהוא חילק ר' יצחק, והלך לפניך צדקך, כל התפילות שהתפללו בבית המדרש בווילאמסבורג וכל שעות הלימודי תורה שלמדו בזכותך יפתחו לך כל הפתחים. אוי וויי קשה עלי פרידתכם, עגמת נפש קשה בפטירת הראש הקהל, אוי וויי, אנשי שלומנו בכל העולם לא ישכחו לעולם את כל מה שעשית לנו גם כאשר זה לא הגיע בקלות, אוי וויי, והקב"ה יאמר לכל צרתינו די ויעמוד לימין האלמנה החשובה והבנים עד שנזכה לביאת משיח צדקינו בב"א".

צילומים: אחים לנטשווסקי / א בליק