אאא

הגאון רבי שלמה בן שמעון, הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ ורבה של פרדס כץ הרב מנשה זליכה הגיעו ביום שישי עם מספר מצומצם של עסקנים לקיום מצוות "לקט שכחה ופאה" בשדה עם הצלם דוד זר שלא ויתר על מצווה זו.

הרב מנשה זליכה הסביר לדוד זר את מהות המצווה: "לאחר המתנה של שנתיים ימים הגיע הזמן שניתן לקיים את מצוות לקט שכיחה ופאה בשדה, לאחר שבשנה הקודמת חלה שנת השמיטה בה כידוע לא עבדו את האדמה".

"כיוון שאנו בשנה הראשונה (לאחר השמיטה) לא היה מצוי בידי הציבור פרוטה חמורה לפדיון מעשר שני ונטע רביעי מדגן תירוש ויצהר", הוסיף הרב זליכה.