אאא

האם הגמ"חים החרדים יצטרכו לעמוד תחת פיקוח? התשובה ככל הנראה חיובית. הבוקר (שני) חושף העיתון הכלכלי 'דה מרקר' כי בימים אלו מכינים באוצר הצעת החוק להקמת גוף פיקוח פיננסי על "אגודות אשראי, מוסדות גמילות חסדים (גמ"חים) ובנקאות זעירה".

על פי הפרסום, צוות בראשותו של יואל בריס, לשעבר היועץ המשפטי של משרד האוצר, צפוי לפרסם בקרוב תזכיר חוק שיקבע כי הבנקאות הזעירה תפוקח על ידי מפקח חדש על נותני שירותים פיננסיים, ותחויב בדרישות יציבות ובעיקר בדרישות צרכניות.

מהדיווחים עולה כי הצוות המקצועי פועל במשך תקופה ארוכה על מנת להשלים את הליכי החקיקה להקמתו של גוף הפיקוח החדש שיפקח גם על הבנקאות הזעירה והגמ"חים.

בצוות המכין את הפיקוח אומרים כי "עשרות שנים לא הוקם מפקח פיננסי חדש בישראל וכשמקימים מפקח כזה, אנחנו שואפים למפקח מתקדם ומודרני, עם חשיבה צרכנית, תחרותית, רעננה ושונה מזו של המפקחים הפיננסיים הקיימים".

בין היתר מתברר כי בחלק מהגמ"חים יש נוהל המאפשר פירעון מוקדם של הלוואה למי שנתפס מחלל את השבת, כאשר לפי הפיקוח החדש, הנוהל יבוטל ויקבע כי לכל הלווים תינתן זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה.


כמו כן במסגרת דרישות היציבות ייקבע כי תרומות לגמ"חים, הניתנות כנגד זכות לקבלת הלוואות בעתיד, ייחשבו פיקדונות, והגמ"ח יהיה חייב לעמוד בדרישות יציבות לשם הבטחת היכולת שלו לעמוד בהתחייבות העתידית כלפי התורם.

בדה מרקר נטען כי תשומת הלב של הצוות הוא על הגמ"חים במגזר החרדי שמתקיימים מכספי תרומות ומעמידים הלוואות ללא ריבית.

"הרגישות הפוליטית סביב הגמ"חים היא רבה, וכך גם הרגישות הפיננסית", נכתב ב'דה מרקר. "הגמ"חים פועלים היום מתחת לרדאר, מבלי לדווח לאיש, מבלי להיות מפוקחים, ועם שמועות על תעשייה של הלבנת הון מחו"ל שזורם דרכם במסווה של תרומות".

לפי העיתון, ההערכות הן כי אף אחד מהמג"חים לא יעבור את הרף שיקבע החוק ולא יידרש לעבור לפיקוח של בנק ישראל, אך תזכיר החוק יחייב את הגמ"חים מעתה ברישום וברישוי, זאת מתוך מטרה לאפשר להם להמשיך לפעול אך תוך הסדרת הפעילות.