אאא

הסטודנטים החרדים והדתיים מדירים עצמם מדי שנה מאירועי 'יום הסטודנט' מאחר והאירועים מתקיימים במעורב ובחוסר התחשבות בהם ובאמונתם, השנה, החליטו בעיריית ירושלים לקיים מופע מיוחד לאלו הרוצים אירוע בהפרדה בין גברים ונשים.

אלא שהמהלך נתקל בסירוב מצד היועץ המשפטי לעירייה שטען בחוות דעת שהגיש כי גם על הרשויות המקומיות חלה החובה "להימנע מקיום אירועים עם הפרדה מגדרית בין נשים וגברים".

בהודעה של עו"ד חיים נרגסי, סגן היועץ המשפטי לעירייה, נכתב כי "איסור ההפרדה הוא גם אם מדובר באירוע לציבור שמעוניין בכך כמו לכאורה במקרה שלפינו".

"החריג היחידי הוא במקרים בהם מדובר בטקס דתי או סוג של פולחן דתי שלגביו מתקיים החריג", הוא מוסיךף ומדגיש כי לאחר בירור "זה לא סוג אירוע כאמור".

"אשר על כן", הוא קובע, "אסורה הפרדה מגדרית באירוע ע"י חציצות או שלטים".

לסיום הוא מוסיף כי "למען הסר ספק, אם תהיה הפרדה בפועל לפי החלטת המשתתפים ללא ביצוע של שילוט או הפרדה פיזית אין בכך שום מניעה, אך אסור לבצע פעולות אקטיביות אשר יבצעו את ההפרדה".

בעקבות חוות הדעת של היועמ"ש הוחלט לבטל את האירוע המיוחד לחרדים ודתיים.

אלא שראש העיר ניר ברקת התערב ברגע האחרון ודרש לקיים את האירוע כמתוכנן למרות חוות הדעת המשפטית ווהסטודנטים החרדים והדתיים ייהנו ממופע בהפרדה של אודי דוידי ועידן עמדי.