אאא

בשנים האחרונות פועלים עסקני חב"ד מול שלטונות הצבא במטרה לאפשר לתלמידי הישיבות של החסידות בגילאי ישיבה גדולה (קבוצה) לטוס כנהוג ללמוד שנה בניו יורק, ארה"ב בבית המדרש של הרבי הסמוך לבניין 770, מרכז חסידות חב"ד העולמי.

אלא שכאשר הבחורים יוצאים לארה"ב ללימודים של שנה, באופן אוטומטי פוקע מהם מעמד בן ישיבה והם חייבים בשירות צבאי. כתוצאה מכך, כשהם שבים ארצה, שלטונות הצבא דורשים מהם להתגייס לצה"ל.

ראשי הישיבות ועסקני החסידות שהדבר צרם להם ניסו להגיע להבנות מול צה"ל שגם כאשר תלמיד ישיבת חב"ד יוצא ללימודים בחו"ל הרי שמעמדו כבן ישיבה לא יתבטל.

נסיונות ההסדר נמצאים במחלוקת פנימית קשה בתוככי חב"ד בין המצדדים באפשרות זו לבין המתנגדים ובאופן עקיף גם למאבקים בין הממסד החב"די ל"משיחיסטים".

כעת, מופץ מכתבו של הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא, רב העיר בני ברק ומהרבנים הבולטים והמוערכים בחב"ד, שיוצא במכתב אישי להורי התלמידים במתקפה נגד הנסיונות להגיע להסדר וטוען כי הרבי לא הרשה לוותר על שום דבר ועניין למען הנסיעה ל"קבוצה" כאשר שכרו יוצא בהפסדו וכמו כן תוקף גם את הרעיון לעשות "שליחות" בצה"ל.

במכתבו, כותב הרב לנדא כי "ידוע יוקר תומכי תמימים בעיני האדמו"רים מוהרש"ב מוהרי"ץ וכ"ק האדמו"ר נבג"מ ועתה המופקדים על הישיבות, מנהלים משא ומתן עם הצבא להביא לזאת, אשר על בחור בצאתו לקבוצה, יחתום ויתור על זכותו כבן ישיבה, שתורתו אומנותו. בשובו מקבוצה יקבל צו גיוס עם דחייה לשנה וחצי או שנתיים. בבא הזמן יתגייס לצבא. ועוד לפני זה בהיותם בישיבה, ילמדו מקצוע כפי קביעת ודרישת הצבא".

"יודעים הם היטיב, אשר כ"ק אדמו"ר גילה דעתו, כי אין לוותר על שום פרט בנוגע לגיוס כדי להשיג הסכמה לנסיעה לקבוצה", כותב הרב לנדא, "קשה מאוד להעלות על הדעת, אשר כאלו אשר צועקים חי וקיים, התקשרות, התקשרות, התקשרות, מרשים לעצמם לשחק באש ואינם חוששים, אשר כ"ק רבותינו הקדושים נבג"מ, יטענו, הופקדתם שומרים על פקדון שלנו, ה"ה התמימים. אין רצוננו שיהא פקדוננו ביד אחר כמו משרד הבטחון?.

"כל זה כדי למצוא חן בעיני התלמידים, שהשיגו עבורם אפשרות לנסוע לקבוצה. מוותרים על התלמידים עצמם, מסכנים את מצבם הרוחני, רק שיוכלו לנסוע, וגם הם מודים שנסיעה באופן כזה שנהפכים מתמימים לחיילים בצבא, הוא ממש היפך גמור מרצון כ"ק אדמו"ר והדברים מפורשים בשיחותיו הקדושים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב לנדא מוסיף וכותב כי "כדי ליפות הדברים נולדה נוסחא חדשה, חידוש במבצעים, מבצע שליחות רחמנא ליצלן בצבא. זו פגיעה ממש בכבודו של הרבי וכל אשר כבודו של הרבי יקר בעיניו לא יוכל להבליג. הדבר ברור לכל, כי אך ורק האדם הגדול בענקים בעל הכתפיים הרחבות, כ"ק אדמו"ר, יכול לקחת על אחריותו, לשלוח שלוחים צעירים למקומות שלא היו בהם חיי קהילה יהודיים ובודאי רק על סמך אחריות המשלח עומדים שלוחים אלו בעבודתם הקדושה והקשה, האם יש עוד מי שיכול לקבל על עצמו אחריות כזו? ואין זה סוד, המצב כפי שנתפרסם, כפיות נגד דתיים שהיו בצבא. הרבי לא הסכים לשום צירוף, אפילו ברמז, של השם ישיבה ולימוד מקצוע ולא עם המושג צבא.

"גם לא חשבו, כי מחובתם להודיע להורים, כי שולחים את ילדיהם לסכנות רוחניות, אני קורה בזה לכל ההורים, פקחו עיניכם וראו לאיזה סכנות רוחניות מביאים את בניכם בלי לידע אתכם. האם לא ברור הדבר? כי אם ח"ו היל"ת, תמים אחד יגרע ביראת שמים שלו או יכשל בהרהורים אסורים, ברור מאוד מי יתן את הדין על כך, אבל הבנים בניכם".

בסיום מכתבו כותב הרב לנדא כי "לא נעלם ממני כי יהיו בין ידידי אשר יכעסו עלי ועל מכתבי. אבקשכם להבין, כי אני רואה כאן סכנות לכל הצדדים, כולל גם המחרישים, לכן לא אוכל להחריש. הכותב בצער רב ומתוך הרגשת אחריות קשה כלפי כ"ק אדמו"ר".

גורם בחסידות חב"ד אומר ל"כיכר השבת" בתגובה כי "חבל שהטעו את הרב לנדא, הנושא עומד בימים אלה במשא ומתן עם הצבא, כאשר כל הסדר לכשיבוא יעבור את אישור בית הדין וראשי הישיבות של חב"ד. בכל מקרה, הנתונים אינם מדויקים".