אאא

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא מותח בדו"ח ביקורת קשה על מינוי הגאון רבי אברהם יוסף לרב הפוסק לענייני שמיטה, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לרבנות.

המבקר מתאר את השתלשלות המינוי וכותב: "שבוע בלבד לפני שנת השמיטה, ערך הרב הראשי לישראל דוד לאו משאל טלפוני בקרב חברי מועצת הרה"ר, ולאחר מכן הסמיך את רב העיר חולון אברהם יוסף לרב פוסק בלעדי".

לדבריו: "בו ביום כתב היועץ המשפטי של הרה"ר לרב הראשי שיש בהסמכת הרב אברהם יוסף משום פגם משפטי של ממש משום חשש לניגוד עניינים בשל קרבה משפחתית לבעל חברה פרטית בתחום הכשרות. הוא ביקש לפעול בדחיפות למינוי רב אחר תחתיו למטרה זו.

"עוד העיר היועץ המשפטי כי העניין הובא לפני הרב הראשי לפני זמן רב, וכי היה עליו להביא את נושא הסמכת הרבנים הפוסקים לדיון לפני מועצת הרה"ר ולקיים הליך סדור ולא להסתפק באישור המינוי בסבב טלפוני, "שככלל אינו המסגרת התקינה והמקובלת לקבל החלטות".

מבקר המדינה מעיר וכותב כי "אף על פי כן, מועצת הרה"ר הותירה את מינויו של הרב יוסף על כנו, ולצדו מונו שני רבנים פוסקים נוספים. מועצת הרה"ר לא נימקה את החלטתה למנות בין שלושת הרבנים את הרב יוסף בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לרה"ר, שלפיה יש במינוי משום פגם משפטי בשל חשש לניגוד עניינים".

לדברי המבקר: "באוקטובר 2015 השיב עוזרו של הרב הראשי לישראל בשמו של הרב הראשי למשרד מבקר המדינה כי הרב יוסף הוסמך לתת תעודות כשרות כדי לתת פתרון ענייני ומידי, והוסיף: "לא ראינו צורך לתעד את נימוקי מועצת הרבנות להסמכה זו" בשל ניסיונו הרב של הרב יוסף, ומשום שכמעט לא נמצא רב בעל ניסיון רב בנושא שיהיה מוכן לשמש כמוסמך רק לנושא מסוים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

המבקר מותח ביקורת וכותב כי "היה על מועצת הרה"ר לקיים בעוד מועד הליך סדור ושיטתי של בחירת רבנים פוסקים, ובייחוד לאחר שבעבר בג"ץ העיר לרה"ר בחומרה על דרך קבלת ההחלטות".

לדבריו: "בעניין החשש לניגוד עניינים ציין עוזר הרב הראשי בתשובתו כי מועצת הרה"ר לא ראתה כל נגיעה בין שני הגורמים הללו, מפני שהחברה הפרטית העוסקת בתחום הכשרות אינה נותנת תעודות כשרות על סמך היתר מכירה. עוד עמדה לעיני חברי המועצה העובדה שהרב יוסף ממשיך לכהן כרבה של העיר חולון, ובין השאר ממונה על נושא הכשרות בעיר".

"משרד מבקר המדינה העיר בחומרה למועצת הרה"ר ולרב הראשי כי יש בדרך פעולתה משום התעלמות מחוות הדעת המחייבת של היועץ המשפטי לרה"ר", כותב המבקר. "זאת ועוד, היועץ המשפטי של הרה"ר הבהיר במכתבו את ההבחנה העקרונית בין הסמכויות המוקנות לרב יוסף בחוק מכוח בחירתו לרב עיר ובין סמכויות שמוענקות לו בהחלטה מינהלית של מועצת הרה"ר בתחום השמיטה.

"אם התנגדה מועצת הרה"ר לעמדת היועץ במשפטי של הרה"ר, היה עליה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש את הכרעתו, כמצווה בהנחיה, אך היא נמנעה מלעשות כן".

מהרבנות הראשית לא נמסרה תגובה.