אאא

במדורות רבות נוהגים ילדי ישראל לשרוף בל"ג בעומר את צוררי עם ישראל לדורותיהם וכך בחסידויות רבות תולים במרכז המדורה בובה בדמות המן המסמלת את הרשעים שיש לאבדם ולהשמידם.

במדורה בעיר רחובות הגדילו ילדי החיידר לעשות והכינו בובות בדמות הצוררים הידועים ימח שמם ביניהם אדולף היטלר, יאסר עראפת, אייכמן ואוסמה בן לאדן.

הערב (רביעי) יעלו הילדים באש את דמויות הרשעים וישירו את ניגוני מירון על יד המדורה.