אאא

מליאת הכנסת אישרה הצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק הבטחת הכנסה של חבר הכנסת משה גפני.

מוצע כי "תלמידים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה, בישיבות ובמוסדות תורניים יהיו זכאים לגמלה מכוח החוק אם בנוסף להיותם תלמידים יש עמם ילד אחד לפחות בהחזקתם. לעניין האוכלוסייה האמורה, דירת מגורים שבבעלותה לא תיחשב לעניין הכנסה. כמו כן, הורים עצמאים יהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה אם הם לומדים במוסד להשכלה גבוהה, בישיבה או במוסד תורני, ללא צורך בעמידה במבחנים נוספים".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בחוק הקיים ישנו חריג שמונע מתלמידים במוסדות על תיכוניים להיות זכאים לגמלת הבטחת הכנסה. נראה כי חריג זה אינו מתאים עוד. על מנת לקיים את תכלית חוק הבטחת הכנסה ולאפשר קיום מינימלי בכבוד יש לאפשר את תחולתו של חוק הבטחת הכנסה גם ביחס לתלמידים. האברכים אשר לומדים תורה לאורך כל שעות היום, הם ובני משפחותיהם, חיים בצמצום רב תוך שהם מקדישים את כל עיתותיהם לתורה.

"זאת, מתוך אמונה שבזכות לימוד התורה מתקיים העולם וישראל, כעם עולם. אף תלמידים אחרים שהם בעלי משפחה מתקשים לחיות בכבוד, שכן הלימודים בשילוב עם גידול ילד גוזלים מהם את עיקר זמנם. על מנת לסייע לאוכלוסיות אלה מוצע בהצעת חוק זו לבטל את החריג בחוק הבטחת הכנסה".

ח"כ גפנ אמר במליאת הכנסת: "החוק הזה היה צריך לבוא בחקיקה ממשלתי אבל מאז נובמבר עדיין אין חוק ממשלתי. אני לא רוצה את החוק הפרטי אבל לא יכול להיות גרירת הרגליים הזו. אני לא מתעקש על החוק הזה, אני מבקש שתבוא הצעת חוק ממשלתית. מדובר על המקרים החמורים ביותר מחינה כלכלית, שלא יהיה לילד כוס חלב בבוקר, כשבודקים את רוחב הסנדביץ' שנותנים לילד שאפשר לתת לילד. על זה מדובר".

46 תמכו 31 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן תהיה ההכנה לקריאה ראשונה.