אאא

הגאון רבי ציון בוארון, מבכירי הדיינים הספרדים, מתייחס לנושא חוק  הגיוס, והביע את החשש המרכזי שלו מפני תלמידי הישיבות הספרדיות. בחוברת שיצאה, ובה מופיעים דבריו של הרב בוארון כותב הרב: "חוק הגיוס פוגע בראש ובראשונה בתלמידי הישיבה הספרדים ללא שום ספק. בחורי הישיבה שלנו למרות שהם חזקים הם נתונים לכל מיני פיתויים".

הרב בוארון התבטא וכתב: "האשכנזים הם חזקים, לשמחתנו זה יש לו רב'ה, זה יש לו ראש ישיבה גדול, הבעיה הגדולה זה אנחנו הספרדים, אין להם אבא ולא אמא, אין להם מנהיגים לצערנו, כל בחור ישיבה ספרדי יש לו משפחה שברובה חילונית לשליש ולמחצה. לא כמו האשכנזים שהכל חטיבה אחת ויש להם כח לעמוד".

לדבריו: "לפני שישים שבעים שנה הייתה ישיבה אחת לספרדים היא ישיבת ''פורת יוסף'', והקב''ה ברוב רחמיו שלח לנו את החזון איש עליו השלום,שהוא דאג לספרדים ופתח להם ישיבות ביהוד, מקור חיים בירושלים, הישיבה בחדרה, הישיבה בעפולה, והתקבצו להם פעילים שכאב להם ועברו מבית לבית להביא בחורים לישיבות וכך צמח לו דור של בני תורה עד שהיום ב''ה כל הארץ מלאה בישיבות ספרדיות מעולות, המלאות בבחורי חמד – ואת זה הם לא מוכנים לקבל!".