אאא

בעוד מנהיג הקהילה הרב אליעזר ברלנד שוהה מזה שבועות ארוכים מאחורי סורג ובריח ביוהנסורג לקראת הסגרתו לישראל, המוני חסידיו ומעריציו לא הפסיקו לרקוד ולשמוח בחגיגות ל"ג בעומר במירון.

לאחר מאמצים רבים, הרב ברלנד מסר שיעור במשך רבע שעה, היישר מבין כוצלי הכלא להמוני תלמידיו במירון.

בימים אלו שוהה הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן ביוהנסבורג בכדי לסייע כפי יכולתו.