אאא

שלושים ראשי כוללים ברשת 'אחוות תורה' התכנסו אתמול לאירוע פתיחת זמן קיץ בבתי המדרשות שברחבי הארץ. רשת אחוות התורה הוקמה לפני חמש שנים בכדי לאפשר לבני תורה העמלים לפרנסתם, לקבוע עיתים לתורה, ולעסוק בלימוד גמרא בעיון מספר שעות ביום כפי שהורגלו בשנות עלומיהם.

מאז הקמת הכולל הראשון, הוקמו סניפים רבים ברחבי הארץ וכעת מונה הרשת למעלה משלושים בתי מדרשות הפועלים בכל ריכוז חרדי בארץ, בהם לומדים למעלה משש מאות בני תורה עובדים. הרב הגאון רבי דוד לייבל שליט"א, ראש ישיבת רבי חיים וכוללי רעק"א ברחבי הארץ, הוא מייסד המיזם המעמיד נגד עיניו את הצלחת כל ציבור העובדים וקביעותם בבית המדרש, ולשם כך הקים את רשת 'אחוות תורה'.

בכינוס שהתקיים אתמול בישיבת רבי חיים בבני ברק, ניתן היה לראות על פני הנוכחים את הסיפוק אותו הם חווים מידי יום בשבתם בבית המדרש. רבים מהם ספרו על הכוללים אשר הם עומדים בראשם, ועל חברי הכוללים המנהלים סדר יום תורני, המקרין על כל בני הבית. המציאות מוכיחה כי החיבור היומיומי לבית המדרש, הלימוד העיוני בדיבוק חברים ואווירה נעימה, מחוללים שינוי רוחני עמוק בחייהם של בני כוללי 'אחוות התורה'.

פתח את הכנס הרב ר' מיכאל לזנובסקי שליט"א, מנהל הרשת אשר עמד על גודל הרגע בו מתכנסים יחד כל בני החבורה, ותחושת המשפחתיות אשר מקורה בלימוד המשותף בבתי המדרש המתנהלים בסגנון זה. הרב לזנובסקי קרא לכל בני החבורה להוסיף ולהרחיב את מעגלי הרשת ולצרף עוד ועוד חברים לדרך. לדבריו, הלימוד העיוני הוא בבחינת 'קרש הצלה' ותיבת נוח מפני מי המבול, ואין כל סיבה מדוע בני תורה העוסקים לפרנסתם יסתפקו בשיעור 'דף היומי' קצר, במקום לעסוק ולהתפלפל בלימוד הגמרא כאשר היטיבו לעשות בבחרותם. יחד נגדיל את לגיונו של מלך, ונוסיף להגביר חיילים לתורה.

נשיא הרשת הרה"ג ר' דוד לייבל שליט"א, נשא את המשא המרכזי. בו עמד על החלוקה בעם ישראל לשבטים, מיום היותנו לעם. בחלוקה זו, מקפידה התורה על תפקידי כל שבט ושבט, כאשר השבטים כולם, מלבד שבט לוי עוסקים לפרנסתם וזו צורת שלמות בניינו של עם ישראל. שבט לוי ניצב במרכז העם, וסביבו חונים כל השבטים. עלינו לדאוג ולהשתדל בהצלחת כל שבטי ישראל, היוצרים יחדיו את קומת העם כולו.

בהמשך דבריו, בירך הרב ראש הכוללים, על התרחבות רשת אחוות התורה ברחבי ארץ הקודש, ומחברת באחווה בין העמלים לפרנסתם - חיבור של תורה בבית המדרש. כן הוסיף ואיחל לנאספים ולכל בני הכוללים כי יוסיפו להצליח ולהתעלות בעסק התורה, ויהא הכל נחת רוח ליוצרנו אדון הכל.

גם הרב הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א נשא דברים בפני באי הכינוס, ועמד גם הוא על המקובל בעם ישראל מדורי דורות, ודמותו של יהודי 'בעל הבית' העוסק בלימוד גמרא בעיון, בבית המדרש בטרם ייצא לעסוק לפרנסתו או מיד עם שובו מעבודתו. הרב שפרן הביע את התפעלותו מהמאמץ הכביר של בני רשת 'אחוות התורה' הקובעים עת ללימוד עיוני מידי יום, ואיחל הצלחה רבה ל'תיקון גדול זה' כדבריו, שכן אין הוא רק תיקון לציבור העובדים בפרט כי אם הצלה לכלל ישראל. 

(שיחתו של הגר"מ שפרן)

סביב שולחנות ערוכים, שמעו הנאספים את הרב ר' מתתיהו גינסברגר שליט"א, מומחה בתחומו אשר הרצה בפניהם והעניק כלים מקצועיים לניהול הכוללים והרחבתם. בדיון ער שהתקיים לאחר מכן, שיתפו מנסיונם ראשי הכוללים איש את רעהו, מהשנים האחרונות, ודנו כיצד ניתן להרחיב את ספסלי בית המדרש ולצרף עוד ועוד בני תורה עובדים המבקשים ללמוד בעיון ובשמחה מספר שעות ביום.

רשת 'אחוות תורה' מזמינה את ציבור העמלים לפרנסתם להצטרף אל בתי המדרש די בכל אתר ואתר, ולתפוס את מקומם בבית המדרש, ללימוד גמרא עיוני באווירה חברית ונעימה, להרבות כבוד שמים בעולם.

הגאון רבי דוד לייבל
הגאון רבי דוד לייבל
הגאון רבי מנדל שפרן
הגאון רבי מנדל שפרן
הרצאה לראשי הכוללים
הרצאה לראשי הכוללים