אאא

עם סיום החגיגות, עלה יושב ראש ש"ס השר אריה דרעי לציון הרשב"י במירון. קודם ההגעה לציון נכנס דרעי למאהל של ראש ישיבת 'נהר שלום' המקובל רבי בניהו שמואלי.

דרעי השתתף בשיעורו של הרב, ולאחר מכן התפלל ערבית וספר את העומד לצד הרב שמואלי, ברכה לפי כוונות הרש"ש.

דרעי סעד את ה"סעודה השלישית" יחד עם המקובל ועוזרו ר' מרדכי חסידים, ובסיום עלה להתפלל על ציון רבי שמעון בר יוחאי.