אאא

במוצאי ל"ג בעומר הגיע האדמו"ר מויז'ניץ לעיר בית שמש שם שהה בסוף השבוע האחרון.

בתחילה הגיע לביקור אצל הגאון רבי יהושע רוזנברגר חבר בד"צ 'העדה החרדית' ורב ד'קהילת הרמ"ה' בבית שמש ומשם נסע האדמו"ר לביקור אצל הגר"ש קופשיץ.

לאחר מכן הגיע לבית האכסניה בבית חתנו הגה"צ רבי ברוך שמשון הגר רב דקהילת ויזניץ-מאנסי בב"ב ובית-שמש.

ביום שישי הגיע האדמו"ר לתפילת שחרית בבית מדרש 'דמשק אליעזר'. בהגיעו, קיבלוהו תלמידי תלמוד התורה בשירה ובזמרה ברחובה של עיר בדגלי 'דגל מחנה ישראל'.

השבת עברה בהתרוממות הנפש על מאות החסידים תושבי העיר שהשתתפו בתפילות ובטישים שנערכו ברוב עם באולמי שערי שמחה דושינסקיא.

לאחר הבדלה התקיים מעמד ה'באגלייטן' כשילדי החמד עם לפידים בידיהם ליוו את הרבי לעבר האכסניה שבבית הגרב"ש הגר.

כשהגיעו לבית בירך האדמו"ר את הקהל ואמר בדבריו כי לכל היהודים שנמצאים כאן יהי רצון שההשפעות של השבת תחול עלינו ושנוכל להגיע לשמחה הגדולה, המעמד הנבחר בקדושה וטהרה רפואות וישועות במעמד הר סיני נתרפאו כל החולים ושכל אחד יוושע בכל טוב סלה ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו.