אאא

סערה בכיכר ספרא: נציגי יהדות התורה בירושלים זועמים על תת ייצוג בוועדות השונות בעיריית ירושלים. מתכתובת מיילים של חברי יהדות התורה בעיריית ירושלים שהגיעו ל"כיכר השבת" עולה כי בשבועות האחרונים פנו הנציגים החרדים מספר פעמים לראש העיר ניר ברקת ולאנשי לשכתו בדרישה לשיבוץ חברי הסיעה בוועדות השונות בעירייה כפי שמגיע להם על פי החוק.

החרדים טוענים בין היתר כי בוועדת הכספים, בה מכהנים כיום ארבעה נציגים מהסיעה (מתוך 18 חברים בוועדה), מגיע להם על פי החוק חמישה נציגים בהתאם לגודלם במועצת העיר. לאחר מספר פגישות, הציעו ביהדות התורה 2 מודלים. האחד - להפוך את כל מועצת העיר, 31 חברים - לוועדת כספים. האופציה השנייה - להקטין את הוועדה ל-14-15 חברים בלבד, ו"לחלק את העוגה מחדש לפי הכוח היחסי של כל סיעה".

בוועדות המייעצות לתמיכות והקצאות, בהן מכהנים 17 חברי מועצת העיר - מתוכם ארבעה חברי מועצה חרדים - דורשים ביהדות התורה לכל הפחות עוד נציג לחצי קדנציה. גם בוועדת השימור בה לא חברים באופן רשמי חברי מועצה חרדים, דורשים ביהדות התורה חבר מועצה אחד לכל הפחות.  

אלא שבעוד בוועדות האחרות אנשי לשכתו של ברקת מוכנים להגיע להסדרים מסוימים, על פי מידע שהגיע לידי "כיכר השבת", ברקת מתנגד להוספת חברי מועצה חרדים לוועדות התמיכות, ההקצאות והשימור.

גם בוועדה למנהלים קהילתיים שאחראית בין היתר גם על החלטות חשובות בשכונות המעורבות כמו קרית יובל, טוענים החרדים לקיפוח. מתוך 22 חברים בוועדה - בהם 10 חברים נציגי סיעות מועצת העיר - רק 2 חברי מועצה הנם מיהדות התורה.

בנוסף טוענים חברי המועצה החרדים כי מתוך 12 החברים הנוספים, יש מספר גדול יותר של יושבי ראש מינהלים קהילתיים חילוניים מאשר יושבי ראש מינהלים קהילתיים חרדים. בנוסף, מבין נציגי העירייה בוועדה (דרג מקצועי), אין אפילו נציג אחד חרדי.

חברי המועצה החרדים מבהירים כי לא יסכימו לפשרות "זה מגיע לנו על פי חוק, וברקת רומס את החוק, הוא לא עושה לנו טובה זה מה שמגיע לנו בזכות ולא ייתכן שראש העיר יצפצף עלינו ככה" אמר חבר מועצה ל"כיכר השבת".

מלשכת ברקת נמסר בתגובה ל"כיכר השבת": "הנושא נמצא בדיונים מואצים עם נציגי הסיעות השונות כדי להגיע להסכמה רחבה ככל שניתן".