אאא

היום (שני), יום כ"ב אייר, יומא דהילולא של הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. נולד לאביו רבי יעקב אלפנדרי בעל "מוצל מאש". מנעוריו שקד על תלמודו כיהן כרב ואב"ד בק"ק קושטא ולאחר מכן בק"ק דמשק.

בשנת תרס"ח עלה לארץ ישראל על מנת להתיישב בעיר חברון, אך הפצירו בו רבני צפת שיתיישב במקומם ונעתר לבקשתם. הוכר כאחד משרידי דור דעה.

כל חכמי ישראל השכימו לפתחו. גאונותו ניכרת מתוך תשובותיו הארוכות המשתרעות על פני עשרות עמודים, וזיכרונו היה מבעית.

בשנת תרפ"א עלה לשכון בירושלים ועמד בקנאות גדולה נגד המתפרצים בעניני הדת. ידידות גדולה שררה בינו לבין האדמו"ר ממונקטאש. בביקורו בארץ ישראל של האדמו"ר תמיד היה ממתיק שיח עם רבינו וב' ימים קודם הסתלקותו זכה האדמו"ר להמתיק שיח עמו.

מנוחתו כבוד בהר הזיתים. ספריו הם: שו"ת סבא קדישא ג' חלקים, ספר אפקעתא דמלכא, קונטרס לימוד זכות על ענייני אתרוג מורכב, ספר יקהל שלמה מערכות בהלכה.

רבינו נפטר בלא זרע של קיימא. שמו להזכרה: כמוהר"ר ר' שלמה בן חנה זיע"א.