אאא

בעקבות הדיווח ב"כיכר השבת" לפיו הרבנים הראשיים לישראל הגאון הרב דוד לאו והגאון הרב יצחק יוסף מתנגדים להצעה החדשה למתווה הפשרה בכותל, נחשף הערב (שני) מכתב מגדולי ישראל שבדור הקודם, ובו הם מביעים תמיכה וגיבוי חסר תקדים למוסד הרבנות הראשית, קובעים כי הרבנות הראשית היא הממונה על הכותל ודורשים משר הדתות לפעול בהתאם לכך. המסמך נחשף בזכות המעבר של ארכיון המדינה לארכיב דיגיטלי, דבר המאפשר לאתר מסמכים בעלי ערך היסטורי רב.

במכתב שהגיע לידי "כיכר השבת" ועליו חתומים גדולי ישראל שבדור הקודם ובהם מרנן הגאונים הרב שלמה זלמן אוירבך; הרב יוסף שלום אלישיב, הרב יצחק אריאלי; הרב אליעזר גולדשמיט; הרב ישראל גרוסמן; הרב בצלאל זלוטי והרב שאול אריאלי נכתב כי: "הזדעזענו לשמוע על דיון בהקמת רשות לענייני הכותל שתוציא את המקום הקדוש ביותר לישראל מיד הרבנות הראשית לישראל".

נשות הכותל (באדיבות המצלם)

"והננו חוזרים להדגיש הצהרות הרבנים הראשיים לישראל מחודש שמנחם- אב תשכ"ט, שחלילה להעלות על הדעת מסירת הנהלת העניינים במקום קדוש של הכותל המערבי לידי גוף חילוני... הכותל המערבי וניהולו הוא בסמכותם הבלעדית של הרבנים הראשיים בהתאם לחוק של שמירת המקומות הקדושים. תובעים מכב' שר הדתות (זרח ורהפטיג) בכל תוקף לעמוד על המשמר ולהתנגד לכל הקמת רשות חילונית שיהא בה משום חילול הקודש והשפלת כבוד ישראל".

מכתב זה מקבל הקשר מיידי לימינו, בשל העובדה שמנסחי מתווה הכותל עשו זאת ללא היוועצות הלכתית עם הרבנות הראשית לישראל ונתקלו בתגובה חריפה של הרב הראשי הגר"ד לאו שייצא בכל תוקף נגד המתווה.

כפי שנחשף היום ב"כיכר השבת", בשעות הצהריים הגיעו מנהל לשכת ראש הממשלה, דוד שרן מלווה ביועצים משפטיים וברב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ, כדי להציע בפני הרבנים הראשיים מתווה חדש לפשרה בעניין הכותל. לפי שעה נראה שהרבנים הראשיים דחו בתוקף את ההצעה.