אאא

אחרי איומים, עיכובים ודחיות, אישרה אמש (שני) מליאת הכנסת את חוק משמר בתי המשפט ברוב קולות - כמובן בתמיכת החרדים. חוק המעגן בחוק את משמר בתי המשפט, אך למרות האיומים והדרישות - בתי הדין הרבניים לא הושוו לבתי המשפט, ונכון לעכשיו לא יזכו לאותו המשמר.

כאשר החוק היה בוועדת שרים לענייני חקיקה, ש"ס ויהדות התורה התנגדו שהחוק יעבור לפני שבתי הדין הרבניים יושוו לבתי המשפט. שר הדתות אזולאי נלחם נגד האישור ואף דרש אבטחה לרבנים הראשיים. 

לבסוף החוק אושר אמש, ובתי הדין הרבניים טרם זכו באבטחה דומה אלא הסתפקו באמירה של יו"ר ועדת חוקה ניסן סלומינסקי כי "בהצעת החוק מוצע להחיל את ההסדר גם על בתי הדין לעבודה, בשינויים המתחייבים. כן מוצע להסמיך את שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר והשר לביטחון פנים; ולגבי בתי דין דתיים, גם בהסכמת השר לשירותי דת; וכן באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להחיל את ההסדר על משמר שיפעל בבתי הדין הרבניים והשרעיים, וכן בבתי הדין הדרוזיים. הוועדה החליטה כי גם בבתי דין אלה יפעל משמר – בין אם משמר בתי המשפט ובין אם משמר אחר, בשינויים המחויבים". אך בפועל טרם יזכו לאבטחה דומה לבתי המשפט".

בהצעת החוק מוצע: "לעגן את סמכויות אנשי משמר בית המשפט בפרק נפרד בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984. מוצע לעגן בין היתר, את תפקידיהם המרכזיים של אנשי המשמר, למנות ממונה אשר ישמש מפקד משמר בית המשפט ולמנות סגל פיקודי.  בנוסף, לשם ביצוע תפקידם מוצע לקבוע סמכויות חיפוש, תפיסה, עיכוב ומעצר, וכן פעולות נוספות שנלוות לתפקיד בבית המשפט ובסביבתו הקרובה וכן מחוץ לאלו בעת אבטחת שופטים רשמים ועובדי בתי המשפט, שנמצאים תחת איום".

בקריאה שלישית תמכו 26 חברי כנסת מול שישה מתנגדים, והחוק נכנס לספר החוקים.

"הנה, החרדים בממשלה, אי אפשר לטעון שיאיר לפיד אשם. והנה שוב מפלם את בתי הידן ואנחנו החרדים שותפים לזה, התרגלנו להבטחות שיבוא יום ונזכה להשתוות לבתי המשפט, הבטחות שנכתוב על רקע. בתוצאה החרדים נתנו יד לאפליית בתי הדין", אומר בכיר בהנהלת בתי הדין הרבניים.