אאא

במכתב ששיגר למנהלים בשבוע שעבר ושהגיע לידי "כלכליסט" כותב ליצמן כי "לא תינתן כל החרגה מההסכמים שנחתמו, ולו הקטנה ביותר". עוד כתב ליצמן במכתב כי "ככל שיובא לידיעתנו מידע המעיד על חריגה מעמידה בהסכמים שנחתמו, נפעל בכל דרך כדי להבטיח כי ישמר האיזון התקציבי, בין אם בדרך של צמצום הפיתוח, צמצום הקצאות נוספות ושימוש בסמכויותיי לפי תקנות התאגידים".

את 2014 סיכמו בתי החולים הממשלתיים המתוקצבים ישירות על ידי הממשלה בגירעון כולל של כמיליארד שקל. על בתי החולים האלו נמנים שיבא בתל השומר, איכילוב בתל־אביב וסורוקה בבאר־שבע. בהתאם לכך, חתמה עימם המדינה על הסכמים תקציביים שמגדירים להם את המסגרת הכספית שבתוכה הם יכולים לפעול.

ההסכמים הללו נחתמן בין היתר על רקע הביקורת שנמתחה על בתי החולים, משרד הבריאות ומערכת הבריאות בדו"ח מבקר המדינה ל־2014, שבו נכתב כי בתי החולים פועלים במסגרת תקציבית נטולת ודאות המייצרת "תרבות של עבודה במצוקה" בשל שליטת אנשי משרדי האוצר והבריאות בתקציביהם, התלויים בתקציב המדינה. לפי המבקר, חולה שזקוק לבדיקת MRI או ניתוח ומתקשה לקבל אותם בזמן לא צריך להאשים את בתי החולים, אלא את אנשי אגפי התקציבים של משרד הבריאות ומשרד האוצר שלא מאפשרים לבתי החולים לפעול במסגרת ודאית. זו אחת הסיבות לכך שנחתמו ההסכמים התקציביים עם בתי החולים.

כמו כן, כתב השר למנהלים כי בימים הקרובים תצא הודעה על עדכון מנגנוני יוקר הבריאות ומחיר יום אשפוז, "מתוך כוונה שישקפו באופן הולם את העלויות של קופות החולים ובתי החולים, בהתאמה". ככל הנראה מדובר בכוונה להעלות את מחירי ימי האשפוז בהתאם להתייקרויות העלויות הכרוכות באשפוז.

בנוסף הודיע ליצמן במכתבו כי "בתקופה זו משרדי הבריאות והאוצר דנים על המקורות התקציביים שיעמדו לטובת מערכת הבריאות בשנים הקרובות, לצד הרגולציה הכלכלית שתיכנס לתוקפה בשנה הבאה". לדבריו, "הנהלת המשרד עושה מאמצים ניכרים להרחבת היקך המקורות שיעמדו לרשות מערכת הבריאות בכדי לשפר את השירות הרפואי הניתן לאזרחי ישראל".