אאא

השבוע פנתה אשה מארה"ב להגאון רבי שרגא שטיינמן אודות בעלה שחלה ל"ע לפני שנים אחדות במחלה ניוונית קשה, ובימים האחרונים אושפז בביה"ח לאחר שנהיה צמח.

האישה ביקשה שילך לאביו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לבקש שיתפלל עליו ולשאול בשמה מה עליה להתחזק.

הגר"ש שטיינמן ניגש לאביו ומסר את השם לתפילה ואת בקשת האישה במה עליה להתחזק?. להפתעתו אמר לו מרן "תעיין בגמרא קידושין פ"א" [דף היומי של היום].

הרב שטיינמן פתח את הגמרא וראה שהגמרא עוסקת בענייני יחוד. שאל הגר"ש את אביו למה הוא מתכוון?

אמר לו מרן: "נו, לא ראית את הגמרא על יחוד?". כשפנתה האישה לגר"ש לשמוע את דברי מרן ראש הישיבה, הוא מסר לה את דברי מרן במלואם.

להפתעתו אמרה לו האישה שהם לא זכו לפרי בטן, ואימצו שני ילדים שהיום הם בחורים הגרים בבית, ועד עתה לא היה כל בעיה כיוון שבעלה היה עמה בבית, אך כעת עקב מצבו הוא נמצא בבית חולים וכלל לא זכרה שיש לה בעיה קבועה של ייחוד עם ילדיה.