אאא

במלאת השלושים לפטירתו של התינוק דן ששון ז"ל בן הרב ישראל ששון, מחשובי האברכים בכולל גרודנא באשדוד, התקיימה עצרת חיזוק והתעוררות בביהמ"ד המרכזי 'אבי עזרי' בעיר, בהשתתפות מאות אברכים מבני הקהילה ותלמידי הישיבה.

בעצרת נשאו דברי חיזוק והתעוררות הגאון רבי משה שמידע ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי צבי רוטברג ראש ישיבת בית מאיר, והגאון רבי צמח ברוך רבינוביץ, רבם של בני התורה באשדוד.

הרבנים עוררו בדבריהם את הציבור על הצורך להוסיף חיזוק ושקידת התורה בעקבות האסון הכבד אשר פקד את משפחת אחד מבני החבורה והקהילה כולה.