אאא

השבוע התקיים בבני ברק כינוס בו השתתפו כל גדולי הדור ורבני בני ברק. מרן הגר"ח קנייבסקי ישב במעמד וכדרכו הרהר בתלמודו, לפתע הבחין כי לצידו יושב ידידו משכבר הימים הגאון רבי דוב לנדא, ראש ישיבת סלבודקא. פנה אליו מרן ושאל אותו אם ראה כבר הספר החדש שיצא השבוע על הלכות תפילין, רבי דוב השיב בנענוע ראש, והוסיף כי הוא ספר נפלא שלא בא כבושם הזה, שמח מרן הגר״ח ואח"כ הפטיר לו 'אם יהיו לכם הערות אשמח שתכתבו לי ואענה בלי נדר'.

בגליון דברי שיח מרחיבים אודות הספר ומציינים כי לפני כעשור שנים הבחין בן מרן הגר״ח הגאון רבי יצחק שאול שבאמתחת יד רבינו נמצאים רבבות רבבות של מכתבים עם תשובות בהלכה ואגדה בכל העניינים, שמשיב לכל שואל כדי לחבב עליו את התורה ולזכות את הרבים.

הגרי״ש פנה אל אביו ושאל אותו לדעתו, אם נכון להדפיס את זה לתועלת לומדי ההלכה בכל מקצועות התורה, מרן השיב לו שאי אפשר להדפיס אותם כמות שהוא, צריך לעיין היטיב בכל השאלות והתשובות בישוב הדעת ולשקול שוב ושוב לראות אם מתאימים הדברים להדפסה 'יש תשובות שאני עונה בתור הוראת שעה, ויש שאלות שהם הוראת שעה' סיים מרן הגר״ח .

הגרי"ש שליט"א נטל על עצמו את העול, והעמיד כמה תלמידי חכמים שילבנו כל אחד מקצוע אחר מיוחד בתורה, ואכן עלתה בידו וזכה כבר להוציא כמה כרכים נפלאים ממש של שו"ת ''דעת נוטה'' וכעת זוכה ומוציא לאור כרך שלם על הלכות תפילין, הולך ומקיף כל הלכות הנחת תפילין לפרטי הפרטים, חליצת התפילין, דיני כתיבת התפילין מעשיית הקלף ועד צורת כל אות ואות, והמסתעף בכל ההלכות החשובות הללו באו"ח סימן כ"ה עד מ"ה, כמעט אלף תשובות !

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מעלה מיוחדת יש בספר זה, שבסופו מובאים כמה מכתבי תורה ארוכים בהם התכתב מרן לפני למעלה מחמישים שנה, עם גדולי תלמידי החכמים וביניהם הגאון הגאון רבי דוב לנדא שליט"א, הגר"א נבנצל שליט"א רב העיר העתיקה וגיס רבינו הגר"א ברלין שליט"א.

האברך שהופקד על המלאכה מעיד כי זכה לפרוש ולברר לפני רבינו הרבה מאוד מהתשובות בספר, להבין היטיב מה כוונתו, בהקדמתו שבספר הוא מביא מעשה נפלא: באחת הפעמים שזכיתי לשהות אצל מרן הגר״ח ולדבר עמו בענייני השו"ת, ניגש אחד לשאול האם יש עניין לנסוע לכותל המערבי, כדי לקיים את ההלכה המבוארת בשולחן ערוך שצריך לקרוע כשרואה המקדש בחורבנו.

הגר"ח ישב ועיין במכתבים לפניו, ובתוך כך נשמע קולו עונה לשואל 'לנשים', הנוכחים בחדר תמהו ולא הבינו דברי מרן לרגע קט היה נראה ששר התורה לא שמע היטב את השאלה, עד שהרים הגר״ח עיניו, וכשראה שהשואל תמה, הוסיף ואמר לשואל 'לנשים יש עניין שיעשו כן, אבל גברים הלא מצווים על לימוד תורה והוא עניין גדול יותר' וניסה השואל לחזור ולומר אולי כשנמצאים כבר בירושלים יש לנהוג כן, ומרן לעומתו משיב לו, שכל דבר לוקח זמן וצריך ללמוד...