אאא

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נבחר לקבל את "אות הפרלמנטר" מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. 

בהחלטה להעניק לח"כ את האות נכתב: "אנו מתכבדים להעניק לחבר הכנסת משה גפני את הפרלמנטר על פעילותו כחבר כנסת בשנה הראשונה של הכנסת ה-20".

עוד נכתב: "האות מוענק לחברות ולחברי הכנסת שפעילותם בלטה במיוחד במושב החולף, ובכך הם מילאו את תפקידם כנציגי הציבור ותרמו לקידום מעמדה של הכנסת ולחיזוק הדמוקרטיה בישראל. על כן הם ראויים לשמש דוגמה ומופת לכל עמיתיהם".

"ח"כ משה גפני הוא מוותיקי חברי הכנסת ומכהן כחבר כנסת מטעם סייעת יהדות התורה ודגל התורה מהכנסת ה-12, פעילותו הפרלמנטרית האיכותית באה לידי ביטוי במשך שנים, והוא היה מועמד לקבלת האות גם בשנים 2011 ו2012.ח"כ גפני בולט במיוחד בפעילותו כיושב ראש ועדת הכספים וכמחוקק נמרץ".

לדברי המכון: "במהלך השנה הראשונה של הכנסת ה-20 הוא פועל בלא לאות לקידום החקיקה בתחום עיסוקה של ועדת הכספים שבראשותו , ובפרט למען אוכלוסיות חלשות כמו נכים והורים לילדים החולים במחלות קשות. על פעילות זו, ועל פעילותו כחבר כנסת בכלל,מוענק לח"כ משה גפני אות הפרלמנטר תשע"ו-2016".