אאא

שמחת הראשון לציון: בישיבת 'חזון עובדיה' ישבתו השבת בני משפחת יוסף ומשפחת סייג לרגל שמחת השבת חתן לבת הזקונים של הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף, נשיא הישיבה.

את הארוחות יסעדו בני המשפחה במלון סמוך.

בשעה 19:20 תתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן קבלת שבת.

לפני תפילת ערבית, ישא הראשל"צ שיעור בפרשה.

בשעה 21:00 תלמידי ישיבת חזון עובדיה יתכנסו בבית המדרש ל'סדר ליל שבת'.

תפילת שחרית של שבת יתפללו תלמידי הישיבה ובני המשפחה בשעה 07:15.

בשעה 17:00 יגיע יו"ר שס השר אריה דרעי יחד עם הראשל״צ ויתר האורחים וימסור שיעור הלכתי לתלמידי הישיבה, יצוין כי בתקופת כהונתו הקודמת של יו"ר ש"ס התקיים בישיבה שיעור הלכתי שבועי בהלכות שבת בקביעות שנמסר על ידו, כעת כאמור חודשה המסורת לשבת אחת ודרעי חוזר לאותה הבמה.

בשעה 19:00 תתקיים תפילת מנחה של שבת קודש ולאחריה סעודה שלישית ותפילת ערבית של מוצ"ש.