אאא

במכתב חדש המתפרסם כעת יוצא הגאון רבי אברהם שרמן, מתלמידיו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ומי ששימש מטעמו כאב בית הדין הגדול לערעורים, כנגד 'הסכם קדם הנישואין' שהונהג בשנים האחרונות בקרב המודרנים בארה"ב, תחת 'הסתדרות הרבנים דאמריקה' וכן 'בית דין דאמריקה'.

   קרא עוד:

כזכור, לפני מספר חודשים כתב ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך מכתב הקובע שהעורכים הסכם זה "מרבים ממזרים בישראל". למכתבו הצטרפו עדותם של מספר רבנים שהעידו על דעתם של מרנן גדולי ישראל זצ"ל בנידון, כמו הגאון רבי נחום איזנשטיין הכותב שקיבל ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כדברי הרב שטרנבוך, והגאון רבי שלמה זעפראני המביא דברים ברורים מדברי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ביביע אומר, ומסיים במילים נוקבות "מאן ספין ומאן רקיע לפגוע בקדושת עם ישראל ע"י פירצה נוראה זו".

מכתבו של הגר"א שרמן
מכתבו של הגר"א שרמן

כעת, מגולל הגאון הרב שרמן בקצרה מספר נימוקים הלכתיים 'כבדי משקל', כלשונו, המורים על "פגמים וחסרונות חמורים" בהסכם קדם נישואין, ומוסיף את עדותו על התנגדותו החד משמעית של מורו ורבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לעריכת הסכם קדם נישואין מסוג זה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לסיום כותב הדיין הרב שרמן, כי הוא מצרף את זעקתו למכתב זעקתם של גדולי פוסקי הדור וגדולי חכמי התורה כנגד הסכם קדם הנישואין.

התנגדותם של פוסקי ההלכה להסכם קדם נישואין נובעת הן מהעובדה שהדבר מוביל להריסת חומות המשפחה ופוגע בשלמות ונצחיות קשר הנישואין, והן משום שלדעת רבים מגדולי הפוסקים גט הניתן בעקבות הסכם קדם נישואין הוא בבחינת גט מעושה, שאינו באמת מתיר את האישה להינשא לאחר, כשהדבר אף משליך על כשרותם של הנולדים מנישואין שניים (לאחר סידור גט שכזה) לבוא בקהל מחמת פסול ממזרות.

על המכתב האמור חתומים הגר"מ שטרנבוך, ראש בד"צ יורה דעה הגאון רבי שלמה מחפוד, רב שכונת גילה הגאון רבי אליהו שלזינגר, אב"ד ירושלים לדיני ממונות ובירורי יוחסין הגאון רבי אברהם דב לוין, אב"ד כתר תורה בשכונת בית וגן הגאון רבי שלמה זעפראני ורבנים נוספים.