אאא

היום כ"ח אייר הוא יום פטירת שמואל הנביא שנפטר בשנת ב' אלפים תתפ"ד, כמבואר בשו"ע סימן תק"פ ס"ב, אולם במגילת תענית נאמר שיום פטירת שמואל הנביא בכ"ט באייר הוא [וע"ע בספר פנים יפות על התורה פרשת שמות שכתב ששמואל נפטר בג' תשרי והוא פלא] מסיבה זו נוהגים רבים לעלות על קברו שברמה סמוך לשכונת רמות בירושלים ביום כ"ח אייר ושוהים שם עד הלילה כדי שימצו על קברו בשני הימים.

שמואל היה השופט האחרון של עמ"י בתקופת השופטים והנהיג את עם ישראל עד תקופת המלכים שאול ודוד .

שמואל היה משבט לוי מצאצי קרח והיה תלמידו של עלי הכהן שגידלו וחינכו במשכן שילה .שמואל המליך את שאול המלך אמנם ניטלה משאול המלוכה כיון שלא הרג את אגג העמלקי ועברה המלכות לדוד וממנו יצא המשיח.

בשעה שנפטר שמואל ספדוהו וקברוהו ברמה קברו של שמואל הנביא מזוהה כיום בנבי סמואל שנמצא בפסגת הר המתנשא לגובה של 900 מטרים מעל פני הים והמבנה שמעליו נבנה בתקופה מאוחרת יותר יש הטוענים ששמואל קבור ברמה שבאפרים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ואחרים מזהים את הרמה עם הכפר ארם הסמוך לגבע בנימין .בחפירות ארכיאולוגיות בנבי סמואל נמצאו שרידים מתקופת הבית הראשון בהם כתוב למלך או יהד וכן מתקופות מאוחרות יותר .דבר בעתו מה טוב לומר בכונה יתירה מעשה נדרה של חנה אם שמאל והולדתו הנמצאים בתחילת ספר שמואל וכן תהילים פרק צ"ט וכוון בפסוק משה וג'ו ושמואל בקוראי שמו.

בספר תפארת שלמה מרדאמסק ס"פ קרח כתב שעד היום עומד שמואל הנביא להתפלל על בני ישראל וירושלים ועל כבוד השכינה שיתגדל ועל משיח צדקנו שיבא במהרה לגאלנו הפני מנחם מגור יעץ לחשוכי בנים להדליק נר על קברו של שמואל הנביא.

יום זה הוא גם יום ירושלים ושמעתי מתלמידי הגאון ר' בן ציון אבא שאול זצ"ל שביום זה לא היה אומר תחנון מפני הניסים הגדולים שנעשו לעם ישראל וכן שמעתי שנהג מרן הגרע"י זצ"ל.