אאא

המתח ביהדות התורה: למרות אווירת השלום והאחדות ובעיקר שיתוף הפעולה שנוצר לאחר סדרת הפגישות בין הרב דוד שפירא, נכדו ונאמן ביתו של מרן הגראי"ל שטיינמן, ליו"ר סיעת 'שלומי אמונים' ב'אגודת ישראל' מאיר פרוש, במסגרתם יושבו ההדורים בנודע להסכם בחינוך העצמאי והרוטציה במסגרתה התפטר פרוש מהכנסת לטובתו של יעקב אשר, הרי שהוויכוח על קיום הרוטציה בירושלים נשאר.

בעקבות כך משגר יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מכתב חריף לראשי 'אגודת ישראל' בו הוא דורש לקיים את ההסכם המלא לטענתו או לפחות את הבוררות בפני נציגי גדולי ישראל.

"לכבוד הרב חנוך זייברט מזכ"ל אגודת ישראל וראש עיריית בני ברק השלום והברכה", כותב גפני. "בהמשך לפגישתנו אודות ההסכם שנחתם ביננו לקראת הבחירות האחרונות לעיריית ירושלים, אנו דורשים לקיים את הבירור כנאמר בסעיף ח' להסכם כולל טענותיכם שאתם אינכם מחוייבים להעביר לגדולי התורה או באי כוחם ואנו טוענים כי החובה היא עליכם ועל כן אנו דורשים לקיים את הבירור כולל מי מחוויב והאם עבר התאריך וכל הוויכוחים אותם ניהלנו באותה ישיבה".

גפני ממליץ במכתבו כי "מטעמינו יתקיים הדיון בפני רבני ירושלים הגאונים הרב דוד כהן, הרב יוסף אפרתי והרב ברוך סולובייציק".

גפני מציין במכתבו לזייברט כי "הודעה דומה נמסרה אף ליו"ר אגו"י בירושלים הרב מאיר פרוש".