אאא

כ"ק האדמו"ר מטשערנוביל ששהה לביקור קצר במוסקבה, הגיע לביקור אצל רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר.

האדמו"ר נכנס להיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", שם התקיימו באותה עת מנייני תפילה לצד שיעורי תורה ומשם נכנס לביקור בלשכתו של הרב הראשי.

המפגש נמשך שעה ארוכה ועסק בדברי תורה וחסידות, קורות ישראל וסיפורי צדיקים, ובמיוחד בקשר המשפחתי של כ"ק האדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע עם מחותנו ה"המאור עיניים" הרה"ק רבי נחום מטשערנוביל זי"ע.

האדמו"ר הביע את התפעלותו מהפעילות של שלוחי הרבי מליובאוויטש ברוסיה בפרט ובמדינות חבר העמים בכלל, כאשר במוסקבה לבדה, פועלים היום למעלה משלושים בתי חב"ד בכל השכונות.

במהלך הפגישה שוררו הנאספים בדביקות את הניגון החסידי "אך לאלוקים דומי נפשי", ורטט של התרגשות עבר בין המשתתפים, בהם קבוצת רבנים ממדינה רחוקה שהגיעו אף הם לביקור במקום, על-מנת לקבל כלים נכונים בהנהגת קהילתם.

עם סיום הביקור, העניק הרב הראשי לאדמו"ר את הספר "דיעדושקא" ('סבא' ברוסית), הכינוי בו השתמשו החסידים במכתבים שהיו משגרים בהיחבא לרבי תחת המשטר הקומוניסטי, והוא היה מדריכם באמצעות המכתבים הרבים באותן שנים קשות ברוסיה, בהם אלפי חסידים ש'זרעו בדמעה', ובזכותם זוכים כעת להגיע אל 'ברינה יקצורו'.