אאא

יום עיון והצגת פרויקטים במסלול לימודי עבודה סוציאלית התקיים במכללת מבחר בשבוע שעבר.

יום העיון הכיל הרצאות מקצועיות על ידי מרצים אורחים וסגל ההוראה הקבוע וכן הוצגו בו פרויקטים שונים בהם עסקו התלמידים והתלמידות לקראת סוף הלימודים.

הפרויקטים כללו שיפור נגישות מידע וזכויות רפואיות למטופלים הזקוקים לכך, טיפול בנוער נושר , טיפול בילדים בסיכון ומתן עזרה לאוכלוסיות חלשות שונות.

התלמידים והתלמידות נדרשו להכין פוסטר בו תוצג מהות הפרויקט, מטרתו והגורמים השונים אתם נדרש לשתף פעולה למען הצלחת הפרויקט.

אחד הפרויקטים המעניינים שהוצגו היה פרויקט להקמת ועד סטודנטים במכללת מבחר שפועל למען רווחתם של הלומדים במכללה, מטמיע הליכי עבודה שקופים מול הנהלת המכללה ופועל להצלחתם של הסטודנטים בלימודים וכן להנאה במהלך הדרך הארוכה עד קבלת התואר.

אחת המרצות שהשתתפה באירוע היא גב' נעה אריאל שמעלה הצגה העוסקת בהגנה על ילדים חסרי ישע. הגב' אריאל הסבירה את חשיבות עבודתו של העובד הסוציאלי במסגרת קהילתית הדוקה.

הרב מאיר יעקובוביץ', מנכ"ל מבחר בירך את התלמידים והתלמידות ואמר כי "אני רואה חשיבות בקיום יום כזה גם במסגרת לימודי עבודה סוציאלית. התוצרים של הפרויקטים מרשימים, כולי תקווה ואמונה כי עם יציאתם לשוק העבודה, יבאו הבוגרים והבוגרות ברכה לקהילה ולתא המשפחתי"

במכללת מבחר מציעים לימודי עבודה סוציאלית לתואר ראשון ושני , לגברים ונשים, בהפרדה מלאה.