אאא

תלמידי ישיבת גאון יעקב עלו בשבוע שעבר אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן המכהן כנשיא הישיבה בכדי להשתתף בשיעור מיוחד אותו הוא מוסר מידי תקופה בפני הבחורים המצטיינים.

מרן הגראי"ל התפלפל בסוגיות במשך שעה ארוכה כשהבחורים מקשים והוא מתרץ ולהיפך.

לדברי הנוכחים היה זה מחזה מדהים ומרגש לראות שוב את מרן ראש הישיבה ממרומי 102 שנות גילו המופלג מניח בצד את כל העול הכבד של עולם התורה והישיבות וכלל הציבור החרדי המונח על כתפיו הצנומות ומשקיע את כל כולו בהנחלת הדרך הנכונה ללימוד תורה לצעירי הצאן 'צורבא מרבנן' המשתעשעים עמו מתוך ריתחא דאורייתא.