אאא

שמחת שבע ברכות לבת הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף נערכה היום (שלישי) באולמי ויז׳ניץ בבני ברק, בהשתתפות גדולי התורה, אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור.

בשמחה השתתפו הגר״ש בעדני, האדמו״ר מויז׳ניץ, האדמו"ר מצאנז, הגרב״ד פוברסקי, האדמו"ר מוויזניץ, הגר״מ גרוס, האדמו״ר מסטריקוב, האדמו"ר ממחנובקא, האדמו״ר ממודז'יץ, האדמו״ר מאלכסנדר, האדמו״ר מקוז'מיר, הגרמי״ל לנדאו, הגרח"מ ואזנר, הגר״מ מאיה, הגרש״א שטרן, הגר״ש והגר"מ בן שמעון, הגר״מ פחימה, הגר״נ בן סניור, הגר"ש קורח. הגר"ש מחפוד. הגר״א סבג, הגר״מ פינטו, הגר״צ סימן טוב ועוד.

האדמור מויז׳ניץ אמר כי "אהיה תלמיד חכם מבחינת טביעת עין, וכשהוא רואה לראשונה את החתן הוא עושה רושם טוב של בן עליה".

הרב בעדני ברך אף הוא את החתן ופתח בדברי שבח על הראשל"צ הגר"יי "אני רוצה לומר שמרן הרב עובדיה לא נפטר. הוא חי. הוא חי בדמות בנו .  אנחנו רואים את בנו הראשל״צ ממשיך את דרכו בהלכה ורואים איך דמותו של מרן חיה".

הגרב״ד פוברסקי ברך אף הוא ואמר, כי יגיעו בתורה לשמה מביאה לדרגה של ״כנתינתם מסיני״. "אין ספק כי החתן שרואים עליו את עמל התורה יכול לזכות לדרגה הזו, ולהגיע כעת לחג בשבועות מתוך הרגשה של תורה כנצינתה מסיני".