אאא

בחודש סיון, מייד לאחר ימי ספירת העומר וחג השבועו, נפתחים אירועי הקיץ ושמחות הענק בחצרות החסידים, כאשר אלפים ורבבות תלמידים ומעריצים צפויים להשתתף בשמחת בית צדיקים יחד עם האדמו"רים והמנהיגים הרוחניים.

בחסידויות מנצלים את תקופת הזמן עם תום ימי ספירת העומר ועד לי"ז בתמוז, אז מתחילים שלושת השבועות של האבלות על חורבן בית המקדש.

לקראת עונת החתונות שבפתח, "כיכר השבת" מגיש בפניכם פרוייקט מיוחד של השמחות בחצרות הקודש, בבית מרנן ורבנן האדמו"רים, הרבנים וגדולי ישראל.

ח' בסיון

גור: שמחת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור, בן לבנו הרה"ג רבי אברהם מרדכי אלתר. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב מלכי ישראל בירושלים.

אלכסנדר – חליסה – לעלוב בראנוביץ: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, בן לבנו הרה"ג רבי יחיאל דנציגר, חתן הגה"צ רבי יעקב בן ציון רוטנר זצ"ל גאב"ד חליסה, עב"ג בת הרה"ג רבי אלתר אלעזר מנחם קאפ, אב"ד לעלוב בראנוביץ ירושלים, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

קאמרנא – מישקולץ – פנים מאירות: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, בן לבנו הרה"צ רבי יהודה סאפרין, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר ממישקולץ, בת לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל ברגר, חתן הגה"צ רבי עקיבא גשטטנר, בן הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעל 'להורות נתן'. השמחה תתקיים באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק.

סערדהאלי – קוסוב ירושלים: שמחת נישואי נכד הגה"צ רבי יהודה ניישלאס אב"ד סערדהאלי, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם ניישלאס, חתן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ירושלים זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'תמיר' בירושלים.

ספינקא: שמחת נישואי נכד הגה"צ רבי יצחק אייזיק כהנא מספינקא דומ"ץ בעדה החרדית, בן לבנו הרה"ג רבי משה כהנא. השמחה תתקיים באולמי 'מונדיאל' בירושלים.

אשדוד: שמחת נישואי נכדת הגה"צ רבי משה וובר דומ"ץ חסידי בעלזא בבני ברק, בת לבנו הרב אברהם יחזקאל דוד וובר, חתן הגה"צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ"ל חב"ד הבד"ץ מחזיקי הדת, עב"ג נכד הגה"צ רבי יצחק צבי שפרינצלס דומ"ץ חסידי בעלזא ורב שכונת גבעת רוקח בבני ברק. השמחה תתקיים באולמי 'האצולה' באשדוד.

ט' בסיון

ויז'ניץ מונסי – ראחמסטריווקא – קאליש: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי, בן לחתנו הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מקאליש בת לבנו הרה"צ רבי יחיאל מיכל רוזנבוים. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ במונסי.

טעמשוואר ירושלים – סטראפקוב – קנה בושם: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר ירושלים זצ"ל, בן לחתנו הרה"צ רבי מאיר אליהו גולדשטיין, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב, בת לבנו הרה"צ רבי דוד צבי הלברשטאם, חתן הגה"צ רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל בעל 'קנה בושם'. השמחה תתקיים באולמי 'אסטרייכר' בבית שמש.

קראלי: שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקראלי, בת לחתנו הגאון רבי צבי רוזנטל ראש כולל קראלי, עב"ג בן הרה"ג רבי ישראל אריה כץ מרבני קרית צאנז, תתקיים במלון 'גלי צאנז' בנתניה.

י' בסיון

שבט הלוי: שמחת נישואי נינת כ"ק מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל, נכדה לבנו הרב יוסף צבי וואזנר, בת לבנו הרב אלעזר וואזנר. השמחה תתקיים ב'ארמונות פרידמן' בבני ברק.

טשערנאביל – ראדומישלא – זידיטשוב - לעלוב: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי אב"ד טשערנאביל באלעד, חתן הגה"צ גאב"ד ראדומישלא, עב"ג בת הרה"צ רבי יצחק אייזיק לאבין, בן כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ארה"ב זצ"ל, וחתן כ"ק הגה"צ רבי חיים אליעזר הורונצ'יק מלעלוב זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

י"ג בסיון

פינסק קארלין – זידיטשוב ספינקא ב"ש: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מפינסק קארלין, בן לבנו הרה"צ רבי יוסף צבי רוזנפלד, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ספינקא ב"ש. השמחה תתקיים בהיכל האודיטוריום בביתר עילית.

שומרי אמונים - סאמבור: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, בן לחתנו כ"ק האדמו"ר מסאמבור. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

בני ברק: שמחת נישואי נכדת הגה"צ רבי משה וובר דומ"ץ חסידי בעלזא בבני ברק, בת לבנו הרה"ח ר' מרדכי וובר, עב"ג נכד הגה"ח רבי חיים גרינוואלד מחשובי רבני בעלזא בירושלים.

י"ד בסיון

ויז'ניץ – סערט ויז'ניץ– ביאלא פשיסחא: שמחת נישואי נינת כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל, נכדה לחתנו הרה"צ רבי מנחם ארנסטר, בת לבנו הרה"ג רבי יעקב שמשון ארנסטר, חתן הגאון רבי מאיר כץ, חתן הגה"צ בעל ה'ברכת משה' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, עב"ג בן הגה"צ רבי שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ מח"ס פסקי תשובות ורב קהילת משכנות יעקב בשכונת רמת שלמה בירושלים, בן כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא זצ"ל. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ בבני ברק.

זידיטשוב ב"פ – טעמשוואר – ספינקא: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ב"פ, בן לבנו הרה"ג רבי דוד צבי שנייבאלג, חתן כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר, עב"ג בת הרה"ג רבי דוד ווסרמן אב"ד לעלוב בביתר, חתן הגה"צ רבי אביש וייס מספינקא זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

ט"ו בסיון

סאטמאר – אלעסק – בערז'אן: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מסאטמאר, בן לחתנו הרה"צ רבי העניך אשכנזי רב בית המדרש אבני צדק בקרית יואל, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק, עב"ג בת הגה"צ רבי חיים יוסף פרידמן אב"ד בערז'אן. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול סאטמאר בויליאמסבורג.

ערלוי – שבט הלוי – שומרי החומות: שמחת נישואי נין כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל, נכד לבנו הגה"צ רבי עקיבא סופר אב"ד ערלוי ב"ב, בן לחתנו הרה"ג רבי בצלאל יאיר הלפרט, עב"ג בת הרה"ג רבי עקיבא וואזנר דומ"ץ בעדה החרדית, בן הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, וחתן הרה"ג רבי יקותיאל ליברמן, בן הגה"צ רבי יוסף ליברמן ראש כולל שומרי החומות. השמחה תתקיים באולמי 'מונדיאל' בירושלים.

נאראל – סאוואראן: שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מנאראל, בת לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא אב"ד נאראל ב"ב, עב"ג בן הרה"ג רבי נתן אריה הלר, בן כ"ק האדמו"ר מסאוואראן זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

ט"ז בסיון

ראחמסטריווקא ב"פ - סקווירא – בוסטון – אוסטראה קאלושין: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקא ב"פ, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל טווערסקי, חתן כ"ק האדמו"ר מסקווירא, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מבוסטון ב"ש, בת לבנו הרה"ג רבי ישראל יונה הורוביץ אב"ד בוסטון ב"פ, חתן כ"ק האדמו"ר מאוסטראה קאלושין. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סקווירא.

תולדות אהרן – קרעטשניף סיגעט: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן קאהן אב"ד תולדות אהרן מונסי, חתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, עב"ג בת הרה"צ רבי דוד צבי רבינוביץ, בן כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים, וחתן הגה"צ רבי אהרן צבי רומפלר אב"ד תהילות ישראל. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים.

אלכסנדר – קאמרנא – טשכנוב – דרכי תורה: שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר, חתן כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, עב"ג בן הרה"ג רבי אברהם בן ציון בקרמן ראש ישיבת טשכנוב, בן הרה"צ רבי שלמה בקרמן נשיא מוסדות טשכנוב, וחתן הגאון רבי אשר וייס גאב"ד דרכי תורה. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

י"ז בסיון

סטאניסלאב ביתר – קוסוב ירושלים: שמחת נישואי בן כ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב ביתר, עב"ג בת הרה"צ רבי דוד אריה מונדרר, בן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ירושלים זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'אסטרייכר' בבית שמש.

כ"א בסיון

סלונים – טשארטקוב: שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מסלונים , בת לבנו הרה"צ רבי מאיר ברזובסקי, עב"ג בן הגה"צ רבי חיים מיכאל ביברפלד אב"ד טשארטקוב לונדון. השמחה תתקיים במרכז האירועים 'אווניו' בקרית שדה התעופה.

שבט הלוי – סאוואראן: שמחת נישואי נכדת הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, בת לבנו הרה"ג רבי אברהם אליהו וואזנר, עב"ג בן הרה"ג רבי ברוך קליינמן אב"ד שכונת חפציבה בבית שמש, חתן כ"ק האדמו"ר מסאוואראן זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'הדקל' בבני ברק.

כ"ב בסיון

טשארנאביל – מעליץ – סערט ויז'ניץ: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה"צ רבי ברוך, חתן כ"ק האדמו"ר ממעליץ, עב"ג בת הרה"ג רבי יעקב שפירא, בן הגה"צ רבי חיים צבי שפירא אב"ד קהל חסידים ב"ב, וחתן הגאון רבי מאיר כץ, חתן הגה"צ בעל ה'ברכת משה' מסערט ויז'ניץ זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

פנים מאירות – זידיטשוב פ"ת: שמחת נישואי נין הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעל 'להורות נתן', נכד לבנו הגאון רבי עקיבא גשטטנר, בן לבנו הרה"ח ר' אהרן דב גשטטנר זצ"ל, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב פ"ת זצ"ל, בת לחתנו הרה"ג רבי אשר אנשיל בעק. השמחה תתקיים באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק.

כ"ט בסיון

זוטשקא – לעלוב בראנוביץ – נדבורנה: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מזוטשקא, בן לבנו הרה"צ רבי שלמה ראזענבוים, חתן כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, עב"ג נכדת כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, בת לחתנו הגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי ראש ישיבת נדבורנה. השמחה תתקיים באולמי 'הדקל' בבני ברק.

ל' בסיון

אלכסנדר – תורת חסד – שומרי החומות: שמחת נישואי נין כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, נכדה לחתנו הרה"ג רבי מאיר הלפרט, בת לחתנו הרה"ג רבי מיכאל הלר ראש ישיבת עצי חיים ד'באבוב, עב"ג בת הגה"צ ראש ישיבת תורת חסד, חתן הרה"צ רבי יקותיאל ליברמן, בן הגה"צ רבי יוסף ליברמן ראש כולל שומרי החומות. השמחה תערך בבני ברק.

א' בתמוז

ביאלא פשיסחא: שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא, בת לבנו הרה"צ רבי פנחס רבינוביץ אב"ד ביאלא פשיסחא, עב"ג בן הרה"ג רבי שמואל דרברמדיגר מרבני חיפה. השמחה תתקיים באולמי ארמונות חן בבני ברק.

ד' בתמוז

קרעטשניף ירושלים – אלעסק – ראחמסטריווקא – בערגסאז: שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, בת לחתנו הרה"צ רבי משה אשכנזי רב בית המדרש קרעטשניף ירושלים בב"ב, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק ארה"ב, עב"ג בן הגה"צ רבי דוד טווערסקי רב בית המדרש ראחמסטריווקא בירושלים, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, וחתן כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'אמונת איתן מבערגסאז זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

ה' בתמוז

נדבורנה ביתר – צאנז – שומרי החומות: שמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר, ונכדת הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר אב"ד קהילת רמ"א בבית שמש, עב"ג נין הגה"צ רבי יוסף ליברמן ראש כולל שומרי החומות, נכד לבנו הרה"צ רבי יהושע ליברמן, בן לבנו הרה"ג רבי טוביה ליברמן, חתן הגה"צ רבי דב וייס מירושלים. השמחה תתקיים בהיכל האודיטוריום בביתר עילית.

ז' בתמוז

טאהש – קרעטשניף קרית גת – אלכסנדר – קאפיטשניץ: שמחת נישואי נין כ"ק האדמו"ר מטאהש זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ רבי מרדכי לאווי זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יחזראל לאווי, חתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, עב"ג בת הרה"צ רבי אברהם יעקב פלינטנשטיין, בן כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ, וחתן כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

קאמרנא: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא, בן לבנו הגה"צ המקובל רבי דוד מתתיהו סאפרין זצ"ל, עב"ג בת הרה"ג רבי יעקב לאנג משפיע דקהל קרעטשניף ירושלים. השמחה תתקיים באולמי 'תמיר' בירושלים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ספינקא רמת אהרן – לעלוב קארלין: שמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, עב"ג בן הרה"צ רבי דוד רוזנפלד, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב קארלין זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

ח' בתמוז

ראחמסטריווקא: שמחת נישואי בן הגה"צ רבי יעקב יהושע אנגלנדר ראש ישיבת מכנובקא בעלזא, ונכד הרה"ח הנגיד ר' אליהו אנגלנדר, עב"ג בת הרה"צ רבי מתתיהו טווערסקי אב"ד ראחמסטריווקא ביתר. השמחה תתקיים באולמי 'קונקורד' בבני ברק.

בני ברק: שמחת נישואי נכד הגה"צ המשפיע רבי אליעזר דוד פרידמן אב"ד מכנובקא בעלזא בלונדון, בן לבנו הרה"ג רבי יעקב פרידמן ר"מ בישיבות תורה לשמה וטשערנאביל. השמחה תתקיים באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

ט"ו בתמוז

קאמרנא ב"ב – מישקולץ – נאדבורנא חיפה – האלמין: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא ב"ב, בן לבנו הרה"צ רבי חיים יעקב סאפרין, חתן כ"ק האדמו"ר ממישקולץ, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מנאדבורנא חיפה, ונכדת כ"ק האדמו"ר מהאלמין. השמחה תתקיים באולמי 'הוד והדר' בבני ברק.

יודעים על אירוע נוסף? טקבקו לנו